Modulvogntog kan allerede kjøre på 220 kilometer fylkesveg i Innlandet.

– Vi har som stor vegeier et sterkt fokus på utvikling av næringslivet. Modulvogntog er vesentlig for god logistikk, og det er positivt at hele 330 kilometer nå kan åpne for modulvogntog, sier Stein Tronsmoen, leder for utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen ønsker blant annet å åpne for modulvogntog langs Fv. 33 fra Viken grense til Gjøvik.

- To modulvogntog vil erstatte tre vanlige kjøretøy. Får vi som vegeier lagt til rette så modulvogntog og lange vogntog kan bruke en større del av vegnettet, vil det gi færre biler på vegen, sier Tronsmoen.