Gå til sidens hovedinnhold

Viktige bioingeniører

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

15. april er Den internasjonale bioingeniørdagen. Tema for dagen er «Bioingeniørenes rolle under Covid-19-pandemien». Valg av tema tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nummer 3: god helse. At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre vår betydning i et globalt helseperspektiv.

Bioingeniørenes hovedoppgave er i korthet analysering av kroppsvæsker og vev samt prøvetaking og produksjon av ulike blodprodukt. Slik bidrar vi til diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom. De fleste av de som arbeider ved sykehusenes medisinske laboratorier er bioingeniører.

Som en følge av den pågående pandemien har bioingeniørenes betydning og rolle i helsevesenet blitt åpenbar for mange. Informasjon om omfang og spredning av smitte er essensiell når beslutninger som påvirker hverdagen vår skal tas. I Innlandet er det Mikrobiologisk avdeling ved SI- Lillehammer som analyserer pandemiprøvene. I tillegg utføres det hurtigtester på alle våre somatiske sykehus.

Krav om kort svartid på et stort antall pandemiprøver har vært en utfordring. Delvis på grunn av knapphet på materiell og utstyr, men også på grunn av økt behov for personell. Dette har satt krav til omstilling. På kort tid ble analysevolumet skalert opp. I tillegg ble arbeidsrutiner lagt om slik at analysering kunne skje gjennom hele døgnet. Alt dette skjedde uten at det gikk på bekostning av kvaliteten på det arbeidet som utføres. Pandemien har vært og er fortsatt en krevende tid med økt arbeidsbelastning.

Covid-19-pandemien har vist at bioingeniørene spiller en viktig rolle for å kunne påvise samt begrense smitte og smittespredning i samfunnet.

Gratulerer med dagen!

Kommentarer til denne saken