Gå til sidens hovedinnhold

Viktig utdanningstilbud knyttet til digitalisering av byggenæringen på NTNU

NTNU følger opp Byggenæringens Landsforening’s (BNL)’s «Digitalt veikart versjon 2.0, delprosjekt Felleskomponenter» kun en dag etter at rapporten har blitt offentliggjort.

Innsendt

Den 14. og 15. oktober startet NTNU et piloteringskurs i «implementering av ISO 19650».

Faglig ansvarlige for dette kurset er Bjørn Godager og Knud Mohn, som begge er godt kjent i BygningsInformasjonsMiljøet (BIM) og tilknyttet NTNU’s utdannelsestilbud innen digitalisering av byggenæringen.

ISO-standarden 19650 er den første grunnleggende IKT-standarden som favner hele livsløpet til byggverk, og den tar for seg regelverket (lovboka) for å digitalisere informasjonsforvaltningen for det bygde miljø.

En effektiv informasjonsforvaltning vil være avgjørende for fremtidig konkurransekraft for BAE-næringen, selv om næringen har en svak kultur for denne del av leveransene. Her vil NTNU ta sitt ansvar knyttet til kompetansepåfyll for aktører i næringen.

Instituttleder Torbjørn Skogsrød ønsket velkommen, og informerte om NTNU’s sentrale rolle i digitaliseringsprosessene i BAE-næringen.

Digitalisering betyr samhandling og deling av informasjon

NTNU inviterte de fremste innen digitalisering fra andre næringer som er lenger fremme enn BAE-næringen. Morten Dalsmo som leder SINTEF digital, informerte om regjeringens forventninger til digitaliseringsprosessene i samfunnet. Byggverk er svært sentrale i samfunnet, men samtidig som bransjen er størst, er den fortsatt lite digitalisert.

Dette ble fulgt opp av spesialister innen Oil&Gas, Helse og Mat for å beskrive status og hvilken reise de har gjennomført for å komme dit de er i dag innen digitalisering. NTNU mener at dette gir et mulighetsbilde som BAE-næringen kan lære mye av. Ved å lære av de vellykkede resultatene fra andre bransjen kan byggebransjen raskere hente inn sitt etterslep i digitaliserinsprosessene.

Denne seksjonen ble avsluttet med et innlegg knyttet til GDPR og Datasikkerhet, som er premissgivere for sikker og effektiv IT i dag.

ISO 19650 er fundamentet

Med dette ståstedet på plass beskrev NTNU hvorledes ISO 19650 kan bidra til å løfte næringen til en mer digital verden innen informasjonshåndtering. Nøkkelen til en fremtid for bedriftene i BAE-næringen ligger i effektiv digital informasjonshåndtering, hvor automatiske kontroller på leveranser er et svært viktig element (datamaskinen skal utføre større deler av jobben). For å lykkes krever dette bred tverrfaglig samhandling av alle sentrale aktører i verdikjeden.

Vi har fått mange gode erfaringen fra åpningen av vårt første kurs. Sentrale deltagende aktører var: AF-gruppen (anlegg), Norconsult, NOIS, COWI, Nye Veier, XL-bygg, og alle disse er svært fremoverlente i sine pågående prosjekter. Læringsprosessen videre er basert på veiledning av tverrfaglige gruppearbeider.

NTNU ønsker med dette utdanningstilbudet å bidra til kompetanseløft, samt bidra til å utvikle «best practice» for utnyttelse av ISO 19650 standarden.

Dette kan i neste omgang danne grunnlaget for utvikling av effektiv og etterspurt programvare som øker konkurransekraften til næringen i det globale byggemarkedet. Det er planlagt at kurset skal avholdet som et permanent etter- og videreutdanningstilbud.

Kommentarer til denne saken