22 medlemmer i Fagforbundet vant nylig en historisk seier i Borgarting lagmannsrett i den såkalte Stendi-saken. Våre medlemmer fikk medhold i at de er å betrakte som arbeidstakere og ikke selvstendig næringsdrivende oppdragstakere. Dommen slår fast at velferdsselskapet Stendi må ut med mer enn en million kroner i snitt til hver av de 22 saksøkerne. Stendi-dommen er en uhyre viktig seier for det enkelte medlem, som nå får etterbetalt lønn, feriepenger og pensjon. Stendi-saken viser at det lønner seg å være organisert i Fagforbundet.

Dommen er tydelig på at arbeid i denne sektoren skal utøves av arbeidstakere, og ikke oppdragstakere. For alle oss som er opptatt av et trygt arbeidsliv tuftet på faste ansettelser, betyr dommen mye. Dommen stadfester at Stendi har bygget på en uriktig forståelse av arbeidstakerbegrepet. Dette er viktig, for forskjellen mellom å være arbeidstaker og oppdragstaker er stor.

Der arbeidstakeren har trygghet for inntekt gjennom fast lønn, er oppdragstakeren avhengig av oppdrag som gir inntekt. Der arbeidstakeren tjener opp feriepenger til 5 uker ferie, må oppdragstakeren klare seg uten inntekt om en tar ut ferie. Der arbeidstakeren har rett på sykepenger ved sykdom, må oppdragstakeren klare seg selv. Og der arbeidstakeren kan se fram til en pensjonisttilværelse med trygghet for inntekt gjennom tjenestepensjonsordninger og AFP, er du som oppdragstaker prisgitt egne spareløsninger.

Praksisen Stendi har drevet med er ikke enestående. Noen kaller dette for et nytt og moderne arbeidsliv, men det er langt fra realiteten. Tvert imot er dette et gufs fra fortidas arbeidsliv, forhold som vi må hundre år tilbake i tid for å finne eksempler på.

Fagforbundet Innlandet mener at ukulturen og de brutale arbeidsforholdene som er avdekket i den private velferdsbransjen, må ta slutt. NHO må ta dette innover seg og veilede sine medlemsbedrifter på en tydelig måte. Vi forlanger at det ryddes opp og vi forventer at det skjer fort.

Når høyrepartiene, med Erna Solberg i spissen, går til valg på å slippe til flere kommersielle, private aktører i eldreomsorgen, er det ikke uten grunn at Fagforbundet kjemper imot. Vi vet at såkalt fritt brukervalg i realiteten betyr en massiv privatisering av eldreomsorgen, slik vi blant annet har sett i Sverige. Velferdstjenester driftes best av det offentlige, med folk som er ansatt i hele, faste stillinger og er dekket av tariffavtaler.

Fagforbundet Innlandet vil ha en regjering som sier NEI til å privatisere skattefinansierte tjenester.

Bruk stemmeretten!