Viken Skogs oppmerksomhet på konkurranse og samarbeid i skogsamvirket

UBALANSERT: – Fra Glommens side oppleves det som ubalansert at Lundby nærmest framstiller Viken som «den edle ridder» som ikke kan lastes for noe av den tilspissede konkurransen vi nå opplever også direkte mellom andelslagene, skriver styreleder Ole Theodor Holth
i Glommen Skog.

UBALANSERT: – Fra Glommens side oppleves det som ubalansert at Lundby nærmest framstiller Viken som «den edle ridder» som ikke kan lastes for noe av den tilspissede konkurransen vi nå opplever også direkte mellom andelslagene, skriver styreleder Ole Theodor Holth i Glommen Skog. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som styreleder i Glommen har jeg med interesse lest Erland Lundby sine kommentarer til det han selv antar er intensjonene med fusjonen mellom Glommen og Mjøsen og den rådende konkurransesituasjonen i skogbruket. Erlend Lundby er nestleder i Viken Skogs styre. Viken Skog er den av skogeierandelslagene som oftest og tydeligst framhever at de er størst og gjør mest for norsk skogbruk og skogindustri. I omsatt volum vil en fusjon mellom Glommen og Mjøsen bringe oss opp på omtrent samme nivå som Viken, uten at dette isolert sett er vektlagt som særskilt tungtveiende for vår del. Uansett bør dette snarere fremme enn true et godt samarbeid på områder som næringspolitikk der vi skal samarbeide gjennom Skogeierforbundet. I motsetning til Viken velger vi imidlertid også å ha eget næringspolitisk engasjement. Det er lokale og regionale utfordringer som vi best har fokus på selv og vi mener også at Skogeierforbundet blir sterkere ved at vi har et eget selvstendig fokus på næringspolitikk.

Viken og Lundby er godt kjent med at Glommen og Mjøsen samarbeider på flere områder der vi har lov til å samarbeide for eksempel rundt etablering av ny industri. Vi ønsker mer norsk industri og vi prioriterer det vi mener er «nærområdeindustri» med leveranser.

Glommen har levd i konkurranse om tømmeret med en rekke andre aktører i generasjoner. Det er tradisjon for dette langs svenskegrensen. Hadde ikke Glommen tatt utfordringen fra andre aktører på alvor for 30 år siden, lagt om strategiene og blitt konkurransedyktige, ville ikke skogeiersamvirke ha hatt en organisasjon med noe slagkraft i grensestrøkene.

Fra Glommens side oppleves det som ubalansert at Lundby nærmest framstiller Viken som «den edle ridder» som ikke kan lastes for noe av den tilspissede konkurransen vi nå opplever også direkte mellom andelslagene. Viken skog snakker ofte og varmt om samarbeid, men bidrar sterkt til konkurransen i våre områder både gjennom egne innkjøp og gjennom SB Skog. Vi registrerer at retorikken fortsatt går ut på at Viken kjøpte SB-Skog utelukkende ut ifra at selskapet ikke skulle falle på svenske hender og dermed hindre ytterligere eksport. Det framstår ikke helt oppriktig når dette solidariske motivet fortsatt hevdes å gjelde mens SB-Skog ekspanderer sterkt blant annet i Allskog og Mjøsens geografier. Den ekspansjonen har lite med oppdemming mot svenskene å gjøre. Glommen opplever snarere Viken som en sterk, god og villig konkurrent som bruker de virkemidlene de finner nødvendig for å vinne fram i konkurransen. Tilbud til våre andelseiere på kjøp av tømmer er mange og vi registrerer at Viken nå kjører en bred offensiv i så måte inn i Mjøsens områder. Det forholder vi oss til, det skjerper oss og vi tar grep. Våre analyser av markedsandeler viser at vi lykkes gjennom å ha fokus på egen organisasjon og effektivitet.

Glommen har i lengre tid fulgt med på tømmeromsetning og priser i tilgjengelig omsetningsstatistikk. Dette er viktige korrektiv for oss og for andelseierne. Nå ønsker ikke Viken lenger åpenhet rundt sin tømmeromsetning og har medvirket til å stoppe tilgjengeligheten av skognæringens data. Dette samsvarer ikke med Lundbys framstilling av Viken som den aktøren som vil alle vel. Hvorfor ikke gi andelseierne den trygghet og innsikt som åpenhet gir? Vi oppfordrer derfor Viken til å gjenoppta åpenhet.

Skogbruk har fremtiden foran seg. I Glommen konstaterer vi at konkurransen er skjerpet, er kommet for å bli og bruker den som motivasjon for å bli bedre. Vi må imidlertid unngå å bedrive selvskading i måten vi opererer på og omtaler hverandre. Vi må evne å stå sammen – det vil si å samarbeide der vi kan og konkurrere der vi må. I tømmermarkedet er våre andelseiere tydelige på at vi må være konkurransedyktige. Konkurransen stimulerer til effektiv omsetning og gode løsninger. Vi ser i markedet at Viken mener det samme. Med ærlig og oppriktig omtale av oss selv og hverandre er forutsetningene gode for å styrke samarbeidsplattformen på områder der samarbeid tjener oss alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken