Hvor mye er en vikar innen helse verdt? Det kommer nok an på hvem du spør.

For pasienten på sykehjemsavdelingen eller en hjemmeboende som får tjenester, er de verdt sin vekt i gull. Det betyr mye å vite at man får hjelpa man trenger uansett tidspunkt, hver dag. At man som pasient får dekket sine grunnleggende behov også etter at vikaren har gått hjem på grunn av en til to timer per vakt kuttes, eller når en hel vakt spares ved at det ikke leies inn.

Mye kan planlegges og settes inn i et skjema, men behov for å komme seg på toalettet, ha en hånd å holde i når man er redd eller forvirret, noen som kan komme med mat og drikke, gi ekstra medisiner når det trengs, sette seg ned å snakke i fem minutter, informere pårørende og så videre lar seg ikke planlegge, og stopper ikke klokka 13.00 på ei dagvakt.

Snarere tvert imot. Dersom pasienten oppfatter at det er for få på jobb, øker uro, de blir bekymret for å ikke få den bistand og trygghet de trenger. Hva gjør man da? Jo man ringer oftere, beveger seg rundt på avdelingen, roper eller leter.

Gir det god kvalitet på tjenesten?

For lederen blir det dobbel og trippel bekymring, over å få dekket behovet for personell på avdelingen, beholde kompetente vikarer og innfri forventninger om å holde seg innenfor budsjettrammen.

For kollegaen, den faste ansatte, øker presset tilsvarende. De er der da innleie reduseres, de må være på jobb ut dagen da vikaren må gå klokka 13.00, og ut kvelden da vikaren må gå klokka 19.00. Eller de må jobbe en hel vakt med for liten bemanning uten at oppgavene reduseres. De har konstant dårlig samvittighet over det de ikke rekker. Over oppgaver som må utsettes og skyves videre til neste vakt. Både ovenfor pasientene og sine kolleger. Kravene til effektivitet er nå så høye at ansatte får dårlig samvittighet dersom de skulle få mulighet til å sitte ned i noen minutter, og pulsen tilsvare «lett jogg» eller høyere konstant.

Gir dette helsefremmende arbeidsplasser?

For hver ny vikar man lærer opp, har arbeidsgiver en kostnad, i timelønn for vikaren men også den tiden en ansatt bruker på å gi vedkommende opplæring. Bør vi ikke da prøve å beholde dem lengst mulig? Er det god økonomi i å lære dem opp for å sende dem videre til andre arbeidsgivere?

En vikar har samme behov for å ha en viss inntekt hver måned som en fast ansatt. De har samme type utgifter. Det fins ikke ordninger som gjør at de får gratis strøm, mat, bensin eller andre ting.

Det er allerede en sannhet i at vi utdanner helsefagarbeidere for så så tilby dem en liten helgestilling når de står med fagbrevet i hånda. For de fleste består hverdagen så i å jakte på vakter for å fylle opp stilling og lønnsslipp. Det gir stress og bekymringer, telefonen er alltid på, alltid i nærheten.

Gir det arbeidsglede?

Man får ikke huslån når man har en 13,9 prosent helgestilling å vise til. Det hjelper ikke å si at man jobber mye ekstra, – og i hvert fall ikke dersom man nå i tillegg må si: «men nå får jeg kortere vakter hver gang jeg jobber ekstra».

Fører det til at de ønsker å bosette seg i kommunen?

Å kutte millioner ved å ha korter vakter ved innleie, vil kanskje redde budsjettforslaget, men det vil høyst sannsynlig gi økte utgifter med høyere sykefravær, dyktige ansatte flytter fra kommunen og kvaliteten på tjenesten synker.

Hvor er besparelsen da?

Vi setter stor pris på at forslaget i formannskapet ble endret fra 4 til 2 millioner, men vi håper politikere fortsetter å jobbe fram en løsning som gjør at det endres til 0 millioner reduksjon på innleie av vikarer.

Sats på ansatte! Det er dem vi trenger i den krevende tiden vi er inne i.