Videregående opplæring: Hver fjerde elev fra Østre Toten og Søndre Land sluttet

Gjøvikregionen henger etter i kampen for å få ungdommen til å fullføre videregående.