Vokks Nett har leid inn helikopter for å blåse snøen av vegetasjonen i høyspenttraseene i Land, Etnedal og Snertingdal.