Under intens snøsmelting i april 2018 kom store mengder vann opp fra grunnen under huset til Linda og Erik Berget Johansen i Landåsbygda.