Folket har talt i folkeavstemninga om fylkets framtid. En overvekt av de som har stemt vil ha tilbake Oppland og Hedmark. 3738 flere vil splitte opp framfor å bevare dagens gigantfylke. Folk velger nærhet framfor sentralisering. Viktige tjenester som videregående opplæring, fylkesveg, kollektivtilbud og tannhelse forutsetter lokalkunnskap. Når pengene skal brukes smartere uten at løsninga alltid skal være sentralisering, gir lokaltilpassa løsninger mer for pengene.

46,7 prosent valgdeltakelse i folkeavstemninga er ikke å kimse av mot 56,6 prosent ved fylkestingsvalget i 2019. Til sammenligning var det i 2017 kun 20 stemmers overvekt i Stortinget for tvangssammenslåing. I 2018 var det bare tre stemmers overvekt som holdt tvangsammenslåinga på plass, da Senterpartiet foreslo å stoppe den. Etter nok et stortingsvalg, er det omsider mulig med flertall for oppløsning. Fylkestinga og de folkevalgte vedtok sjøl nei til sammenslåing før det ble tvunget igjennom av H, Frp, V og Krf i 2017.

Det nye stortingsflertallet har et sterkt Senterparti som gikk til valg på nærhet framfor sentralisering. Arbeiderparti-Senterparti-regjeringa har en rekke prosjekt på gang for å gjøre både lokalsamfunn og fylker enda mer interessante å leve i og styre – i hele Norge. Vi vil ta Oppland inn i framtida. Det eneste riktige nå, er å lytte til folkeavstemninga og splitte opp igjen fylket. Sentralisering og tvangssammenslåing var Høyre sitt prosjekt, nå vil Senterpartiet utvikle fylker og tjenester nær folk i tråd med lokale behov og lokalkunnskap.