1. mars er fristen for tiendeklassinger i hele landet for å søke videregående opplæring. Det er et stort og viktig valg. Ifølge SSB vil det mangle nesten 100.000 fagarbeidere mot 2035. Som fabrikksjef på Nortura Rudshøgda, er denne mangelen noe jeg kjenner på hver eneste dag. Om jeg skal komme med ett godt råd til ungdommer er det: velg dere en fremtid innen yrkesfag!

Nortura er Norges største leverandør av egg og kjøtt og vi forsyner det norske markedet med mer enn 250 millioner kg mat hvert eneste år. Våre mest kjente merkevarer er Gilde og Prior. Sammen med våre over 5000 ansatte bygger vi fremtidens matproduksjon. For å kunne fortsette å sørge for norske produkter i butikkhyllene hver eneste dag, trenger vi også nye faglærte. Vi trenger lærlinger i alt fra slakt-, og kjøttskjærerfaget til industriell matproduksjon og produksjonsteknikk.

Vi på Innlandet bor midt i norges matfat, og våre ansatte er stolte av å være med å produsere maten vi spiser hver eneste dag. Hos oss på Nortura Rudshøgda bruker vi store ressurser på å rekruttere lærlinger til fagene våre siden fag som for eksempel kjøttskjærerfaget, for mange er ukjent. På Nortura Rudshøgda er vi så heldige å enda ha mange dyktige lærlinger, som for eksempel Kjersti på 19 år som snart skal ta fagbrev. Kjersti brenner for yrket, men er også glad for tryggheten og utviklingsmulighetene yrket gir. Vi er en av få yrkesretninger hvor alt står klar til deg som er ung: skoleplass, lærlingplass og arbeidsplass etter hvert.

Vi i Nortura har et samfunnsansvar for å bidra til at ungdom finner veien til et godt og interessant arbeidsliv innen vår næring. Vi har også en viktig oppgave som matprodusent og er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. For å opprettholde denne funksjonen, er vi avhengig av dyktige fagansvarlige hver eneste dag.

Pandemien har ikke bare vist oss hvor viktig det er med stabil, norsk matproduksjon, men også viktigheten av en trygg og god jobb. Mens hundretusener ble permitterte i mars 2020, dro våre ansatte på jobb hver dag for å sikre mat på bordet til hele norges befolkning. Dette har gitt oss en ekstra yrkesstolthet.

Vi arbeider målrettet sammen med myndigheter og skoler for å sikre tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft. Likevel sliter hele vår bransje med å fylle læreplasser. Vanligvis drar vi ut på skoler og messer for å treffe ungdom for å informere om mulighetene ved å velge en fremtid innen matindustrien. Koronarestriksjoner på skoler og utdanningsinstitusjoner har gitt bortfall av våre tradisjonelle rekrutteringsarenaer. Mange trenger å vite om mulighetene fagene våre gir, at det er en karrierevei med gode arbeidstider og lønn, og ikke minst mulighet for utvikling!

For vår bransje er hele tiden i utvikling med ny teknologi og innovasjon. Vi har fremdeles behov for både tradisjonelle yrker og kjøttfaglig kunnskap, men også kunnskap om teknologi og prosess. Ved å velge en fremtid innen matproduksjon er du med på å holde hjulene i AS Norge i gang. Attpåtil får du lønn under lærlingtida, tett oppfølgning gjennom hele lærlingløpet og en trygg fremtid med muligheter. Nortura og Norge trenger flere dyktige mennesker som ønsker en fremtid i norsk matproduksjon. Vi vil satse på ungdommen.