I Innlandet fylkeskommune finnes det to store institusjoner for høyere utdanning. Vi har NTNU på Gjøvik og Høgskolen i Innlandet. Kun en av disse har universitetsstatus. Det er ikke til å unngå at en utdanning ved et universitet gjerne settes høyere enn en utdanning ved høgskole. Det er heller ingen hemmelighet at flertallet av ungdommer fra distriktene ender opp med å søke seg til de store byene for utdanning. Noen fordi de vil vekk og oppleve at verden er større enn Løten eller Toten, andre fordi utdanningen de ønsker seg ikke finnes her i Innlandet. Dette fører til et stort tap for ungdom i Innlandet, men også for Innlandet generelt.

Dersom vi skal kunne bygge verdens beste skole, ha Norges beste sykehus og de beste velferdstjeneste for folka som vil bo i Innlandet, da er vi også nødt til å sikre at folk kan ta utdanningen sin uten å pakke kofferten og flytte til Bergen.

Dersom vi skal få til at Innlandet kan konkurrere med de store byene, da er vi nødt til å ha et tilbud som gjør at folk ønsker å være her. Vi i AUF i Innlandet ønsker derfor at Innlandet ikke lenger bare skal ha to skoler for høyere utdanning, men to universiteter. Da kan vi sikre utdanning i høy kvalitet, og gi et bedre og bredere tilbud til alle studenter som ønsker det. Dette er viktig dersom vi i fremtiden skal sikre at Innlandet er et sted der folk vil og kan bo hele livet.

Vi vil studere og bo i Innlandet, gi oss muligheten!