Denne regjeringen vil stanse privatiseringen av skolen, og heller bygge en sterkere offentlig fellesskole. Vi har derfor lagt fram et forslag til en ny lov der muligheten for å opprette privatskoler i Norge strammes inn.

Hovedgrepet er at vi fjerner muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler. Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende skoler.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, skriver i et innlegg i Oppland Arbeiderblad at private yrkesfagskoler er et viktig supplement, og ikke en konkurrent til den offentlige skole.

Det er jeg ikke enig i. Dette er skoler som opprettes for å konkurrere med den offentlige skolen. For eksempel har vi i restaurant- og matfag problemer med lav søking og få som tar fagbrev. Løsningen er ikke å skape et marked der skolene kan konkurrere om elevene. I en konkurranse er det alltid vinnere og tapere. Vi vil ikke ha en skole med seierspall.

Vi må heller styrke den offentlige fellesskolen, forbedre samarbeidet med næringslivet og gjøre restaurant- og matbransjen enda mer attraktiv å jobbe i.

Så er jeg i likhet med NHO, opptatt av at flere fullfører en yrkesfaglig utdanning. Det er viktig for den enkelte, og det er viktig for Norge. Jeg er enig med Hauglie i at et tett samarbeid med næringslivet bidrar til relevante og gode utdanninger, og ikke minst er det avgjørende for at elevene skal få læreplass. Alt de private profilskolene og yrkesfagskolene tilbyr kan tilbys i den offentlige skolen, bortsett fra at man i privatskolene må ut med skolepenger. Vi trenger ikke å privatisere for å skape mangfold og tilbud som svarer på arbeidslivets behov.

Tvert imot blir det mer mangfold når alle kan møtes i de samme klasserommene. En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole, der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Størrelsen på lommeboken skal ikke avgjøre hvilket skoletilbud du får.