Hei, og takk for at du har lyst å sende en video til oss. Vi ser på alle videoene som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer videoen din. Før du sender inn videoen må du lese vilkårene.

NB: Vi ønsker navn, telefonnummer og en kort beskrivelse av videoen

Her sender du inn ditt videotips.

Ved å laste opp videoen godtar du disse vilkårene:

Vi kan for eksempel være interessert i videoer som viser værfenomener, hendelser i trafikken, morsomme videoer som viser noe spesielt og videoer fra arrangementer i Vestoppland. Opplever du noe dramatisk - ikke nøl med å sende oss din video.

Kort:

  • Du godtar at Oppland Arbeiderblad kan bruke videoen i redaksjonell sammenheng i sine kanaler både nå og senere.
  • Oppland Arbeiderblad kan dele videoen med andre redaksjoner i Amedia-konsernet som kan publisere den i sine kanaler.
  • Du beholder selv retten til å bruke videoen i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Fullstendige vilkår

Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet:

  • Du beholder selv rettighetene til salg av videoen til andre enn Oppland Arbeiderblad og de mediehus/publikasjoner som inngår i Amedias redaksjonelle nettverk.
  • Du godtar at Oppland Arbeiderblad har rett til å bruke denne videoen i egne publikasjoner/kanaler og i mediehus som Oppland Arbeiderblad samarbeider med innen Amedia.
  • Oppland Arbeiderblad kan bruke videoen om igjen i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger.
  • Oppland Arbeiderblad eller andre som publiserer den innenfor Amedias redaksjonelle nettverk har ikke rett til å selge videoen til andre uten at du har sagt ja til det på forhånd
  • Eventuelle inntekter fra slikt videresalg skal gå til rettighetshaver, altså deg, med fratrekk av et administrasjonsgebyr på 20 prosent.