Regjeringen kan ikke bare sette en gjeldende lov til side fordi de er imot alt som er privat eller annerledes enn det offentlige skoletilbudet, og FrP krever derfor at de forholder seg til dagens lov og behandler disse friskolesøknadene. Støre burde fokusere mer på innhold og kvalitet i skolen, og ikke på hvem som eier dem.

Med denne regjeringens politikk blir det kun de med feit lommebok som i framtiden vil kunne sende sine barn på privatskoler. Det er et paradoks at en regjering med et sosialistisk grunnlag gjør at det er foreldrenes lommebok som i større grad vil avgjøre om barn i framtiden kan velge en privatskole. FrP er opptatt av forutsigbarhet og bærekraftige rammevilkår for friskolene og de familiene som velger disse. Vi mener regjeringen øker de sosiale forskjellene ved å gjøre det vanskeligere å starte friskoler. Friskoler er private skoler med satsing på spesielle områder, som for eksempel realfag, idrett eller alternativ pedagogikk, men hvor det offentlige dekker mesteparten av regningen.

FrP mener at friskolene har gitt flere spesialskoler med fokus på kompetanse som norsk næringsliv trenger, slik som realfag eller yrkesfag. Vi advarer om at færre friskoler vil gi et dårligere utdanningstilbud for motiverte unge som vet hva de ønsker å spesialisere seg innenfor.

Friskolene står sentralt i å løse viktige samfunnsoppgaver og ivaretar retten for elever og foreldre til å velge en alternativ skole som dekker deres behov. Friskoler bidrar også med mange nyskapende og innovative skoler. Tilbudet ved internasjonale skoler er også avgjørende for at norske bedrifter, forskningsinstitutter og universiteter skal kunne tiltrekke seg nødvendig ekspertkompetanse fra andre land. FrP synes det er svært bekymringsfullt at regjeringen uten å ha et flertall bak seg i Stortinget i praksis hindrer nye friskoler fra å etablere seg.

Fremskrittspartiet har i lang tid kjempet for at elever skal kunne velge selv hvilken skole de kan gå på, uavhengig om den er offentlig eller privat.

Flere friskoler gir økt mangfold, mer valgfrihet og mer læring mellom skoler. Offentlig finansierte friskoler gjør også at folk flest gis reell mulighet til å velge en privat skole. Dette er dermed et ledd i å gi barn og ungdom i Norge likere muligheter og anledning til å velge privatskoler uavhengig av foreldrenes økonomi og et sosialt tiltak som venstresiden faktisk burde være for. Det er derfor viktig at de søknadene som nå ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet behandles i tråd med gjeldende lov og vanlig behandlingstid. Vedtatt lov er gjeldende for landets regjering og forvaltning inntil loven eventuelt endres av Stortinget.