Ingeniører og teknologer er sentrale i norsk samfunn og næringsliv, både under koronapandemien og framover. Hvis vi skal henge med og ta gode valg, må vi ha de beste hodene med på laget – fra hele befolkningen.

10. november kommer prosjektet Jenter og teknologi til Innlandet for å inspirere jenter i 9. og 10. klasse til å velge utdanning og karriere innen teknologi. På grunn av pandemien blir årets turne digital. Elever som deltar får oppleve foredrag, konkurranser, aktiviteter, filmer og mye annet spennende. De vil også få møte kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologi og som deler sine erfaringer. I Innlandet er Celina Johansen blant rollemodellene. Celina er utdannet tømrer og studerer nå til byggingeniør på NTNU Gjøvik. Turneen arrangeres av NITO, NHO og Norsk senter for realfagsrekruttering (NSR).

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 34,1 prosent av studenter innen naturvitenskapelige og teknologiske fag i 2019 var kvinner. Dette er ikke holdbart når ny teknologi vil forandre Norge totalt. Under koronakrisen har teknologer gitt oss nye løsninger innen alt fra hjemmekontor til bekjempelse av viruset. Dette nybrottsarbeidet er bare begynnelsen. Kunstig intelligens, sirkulær økonomi og skylagring er eksempler på at vi i framtida vil være et høyteknologisk samfunn. Vi trenger derfor et størst mulig mangfold av kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler. De nye teknologinæringene er i støpeskjeen. Potensialet for å utforske og forme dem er enormt, og alle krefter må til for å finne de etiske, lønnsomme og bærekraftige løsningene.

Vi er overbevist om at underrepresentasjonen av kvinner i teknologisektoren skyldes fravær av rollemodeller og innsikt i mulighetene. En undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av prosjektet Jenter og teknologi, viser at over halvparten av jentene på ungdoms- og videregående skole i liten grad har oversikt over teknologiutdanninger og mulige jobber. Dette er urovekkende når vi vet at det er stort behov for denne kompetansen i framtida.

Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir senere i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke løsninger ingeniører og teknologer er med på å skape.

Jenter og teknologi er et forsøk på å gjøre noe med dette. Nå kommer prosjektet til Innlandet. Klasser kan melde seg på via https://jenterogteknologi.com/påmelding. Vi håper at dere foreldre, lærere og rådgivere vil fortelle jentene om prosjektet og anbefale dem å bli med.