Koronakrisen har hatt dramatiske konsekvenser for enkeltmennesker og for bedrifter. Hundretusenvis er permitterte eller arbeidsledige og mange bedrifter har hatt utfordringer med å holde hjulene i gang. Den store oppgaven fremover er å ta Norge ut av krisen.

For å bidra til dette ønsker regjeringen å opprette 1000 nye fagskoleplasser. Det betyr at permitterte og arbeidsledige får mulighet til å skaffe seg faglig påfyll, og at bedriftene får tilgang på enda mer kvalifisert arbeidskraft når koronakrisen er over.

De nye fagskoleplassene er en viktig del av regjeringens store utdanningsløft. Fra tidligere kriser vet vi at flere søker seg til utdanning, slik er det også nå. Det økte behovet møter vi nå.

Behovet for dyktige fagarbeidere hadde vi før korona, og det vil bare forsterke seg i årene fremover. Fagskole tilbyr mange forskjellige utdanningsløp og retninger som er praktiskrettet. Utdanningene er ofte lagt opp slik at de er korte og fleksible. Og er det en ting vi trenger mer av i årene som kommer, så er det utdanninger og kurs som lar seg kombinere med de forpliktelsene voksenlivet bringer med seg, som familie, travle jobber og huslån.

I tillegg til plassene som nå kommer i revidert budsjett har vi lagt frem en kompetansepakke på 190 millioner kroner til opplæring og utdanning for permitterte og ledige. Til sammen åpner dette for mange nye tilbud, både på heltid og deltid for fagarbeidere og andre som kan dra nytte av påfyll fra en fagskole.

Et av tiltakene i kompetansepakken er seks nye bransjeprogram innenfor blant annet reiseliv, faghandel og frisør. Dette er et spleiselag mellom staten og partene i arbeidslivet der staten betaler for å utvikle og drive tilbud, mens bedrifter og ansatte investerer tid i kompetanseutvikling.

Jeg er veldig glad for at fagskolene har meldt at de er klare til å oppskalere sine tilbud raskt. Det gjør at mange ledige og permitterte vil få tilbud om korte fagskoleutdanninger veldig raskt. Målet er å gjøre flere bedre rustet til arbeidslivet igjen, og at vi som samfunn står sterkere når vi kommer ut på den andre siden av koronakrisen.