Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger ett hovedsykehus i Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har lenge stått samlet politisk om èn ting: å samle kompetanse på ett hovedsykehus og gi pasientene i Innlandet en moderne sykehusstruktur som kan stå seg for fremtiden. Det er derfor med stor bekymring vi nå ser at flere kommunestyrer bryter med den enigheten.

Saken har mange forskjellige sider, men slik debatten går nå ser det ut til at vi styrer bort fra det som faktisk er det viktigste, nemlig medisinske og faglige argumenter. Det er pasientens helsetjeneste vi skal bygge. Forstå oss rett: byutvikling og arbeidsplasser er viktig. Men sykehusstruktur handler om liv og helse.

Sykehuset Innlandet er i dag funksjonsfordelt, noe som betyr at de medisinske tilbudene er plassert rundt på ulike sykehus. I praksis betyr det at dersom du blir syk, havner du nødvendigvis ikke på lokalsykehuset ditt uansett. Bare dersom lokalsykehuset har kompetanse til å behandle akkurat den skaden eller sykdommen du har fått. Man kjører gjerne forbi et eller to sykehus før man kommer dit man skal, og istedenfor å få en helhetlig behandling på ett sted, splittes behandlingen opp og må oppsøkes på ulike steder.

I dag sendes mange pasienter til Oslo fordi vi ikke har kompetanse til å tilby riktig behandling hjemme i Innlandet. Vi har høyere dødelighet når det kommer til hjerneslag og hjerteinfarkt enn landsgjennomsnittet. Innbyggerne i Innlandet fortjener bedre enn en struktur som ikke kan ivareta behovene våre.

Når det er snakk om behandling som ikke er akutt, så kan vi dra en parallell til debatten om tingretter: hver nordmann er gjennomsnittlig i rettsalen hvert 60. år. Hva er da viktigst? Kortest mulig reisetid eller en best mulig saksbehandling av et samlet og kompetent fagmiljø? Det hadde vært spesielt å reise mellom flere tingretter for å få behandlet saken sin. På samme måte bør man, når man først blir syk, få behandling på ett sted.

Når det gjelder akuttfunksjoner og retten til øyeblikkelig helsehjelp bør vi derimot ha et mest mulig desentralisert tilbud, og dekkende helikopterkapasitet. Innlandet er stort, og folk skal føle seg trygge på at når en akutt situasjon oppstår, så skal hjelpen komme raskt. Derfor blir det også viktig å fylle distriktsmedisinske sentre med innhold. Det er også viktig for å beholde fagkompetanse, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Men ved å fjerne støtten til et hovedsykehus, sørger vi ikke for mer kompetanse, raskere behandling eller nødvendig hjelp. Tvert imot viderefører vi en liten bærekraftig løsning som ikke er god nok for fremtiden.

Det virker som man har klart å bli enige om et nytt hovedsykehus, men bare så lenge det ikke går utover ens egne lokalsykehus. Vi trenger å minne oss selv på hvorfor vi i utgangspunktet ble enige om at ett hovedsykehus er det beste.

Den enigheten har dessverre druknet, og det er vi redde for at vil koste liv og helse i framtiden.

Kommentarer til denne saken