Norge har som alle andre land stått overfor en stor krise. Korona og restriksjoner rammer barna sterkt, og jeg tror ingen veit hvor store konsekvenser denne pandemien kan ha for enkelte barn. De barna som sleit før pandemien kom, har det enda verre nå. Dette er noe som gjør at vi trenger handlinger. Instansene rundt barnet trenger å rustes opp, og vi må ta grep. Et av de grepene er å få et lovfestet krav om miljøterapeuter i skolen.

Alarmtelefonen for barn unge har ifølge Fellesorganisasjonen oppgitt at de ikke har kapasitet til å snakke med alle som ringer, grunnet stor pågang. Da sier det seg selv at vi trenger flere tiltak. Det er mange som har snakket om et større behov for helsesykepleiere på skolen. Dette er fagpersoner som gjør en enorm forskjell for elevenes hverdag, men vi må ikke glemme at det er mange barn som ikke selv tørr å gå inn på kontoret. Disse barna tørr ihvertfall ikke å ta opp telefonen og taste et nummer til en ukjent stemme.

Lærere på skolen gjør en enorm jobb, og vi veit at de henvender barn til en instans hvis de har mistanke. Men lærere har en begrenset kapasitet, tid og kompetanse til å følge opp alle elevene. Derfor mener jeg at skolen trenger flere fagpersoner. Miljøterapeuter kan være med å fange opp enda flere barn som sliter enten i hjemmet eller på skolene, og være et lavterskel tilbud for elevene.

Skolen er en instans som er tett på barna og ser dem ofte. Det er derfor enormt viktig at skolene har fagkunnskapen til å fange opp barn som trenger dette. Miljøterapeuter kan være personer som er utdannet som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Dette er personer som har gjennom sin utdanning fått opplæring til å se om et barn av ulike grunner kan ha det vanskelig, og som vil være tett på barnet gjennom hele skoledagen.

Idag er det ingen lovfestet krav som sikrer at skolene må ansette miljøterapeuter. Jeg mener at dersom det hadde kommet et lovfestet krav om miljøterapeuter i skolen, ville tilbudet i både skole og SFO heves betraktelig. Det er mange gode grunner for at vi trenger miljøterapeuter i skolehverdagen. Jeg tror at vi kommer nærmere målet om å styrke resultatene i skolen, derom skolen ansetter miljøterapeuter på lik linje som barnehagelærere og lærere.