Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en sosialt bærekraftig pensjon!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om ikke mange uker er det stortingsvalg. Det er mye som står på spill for medlemmene i fagforeningene i Vestoppland. Pensjon er et tema som ikke nødvendigvis er det mest spennende å snakke om, men med et år med protester fra pensjonistorganisasjonene for å få tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjøret og få slutt på underregulering av pensjoner, en sommer der plikten til å avtre ved særaldersgrense har blitt fjernet og en usikker framtid for den avtalefestede pensjonen (AFP), så er det absolutt et brennaktuelt tema.

Pensjon er utsatt lønn, og vi i LO i Vestoppland vil ha et pensjonssystem som er utjevnende og omfordelende. Vi ønsker at formålet til folketrygden må gjenreises og styrkes. Folketrygden skal sikre økonomisk trygghet i ulike faser av livet, og bidra til å utjevne inntekt og levekår gjennom livet til den enkelte og mellom grupper av personer, og til slutt skal loven bidra til hjelp til selvhjelp, med mål om at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg mest mulig til daglig. Det sistnevnte er det som har vært størst fokus på, men som vi alle vet, så kan hvem som helst av oss som bli arbeidsledig eller syk, så det er viktig at vi også har et sterkt sikkerhetsnett.

Pensjonsreformen legger opp til at pensjon skal bli et individuelt ansvar, der jobben sparer noe for oss, vi skal få noe fra folketrygden, men hvis vi vil ha en god pensjonisttilværelse, så må vi spare mye selv. I tillegg har vi som jobber på en arbeidsplass med tariffavtale muligheten til å gå av tidlig, med avtalefestet pensjon (AFP).

Nå skal man kunne ta ut pensjon, samtidig som man jobber. Det er uforståelig. Før sa vi at vi skal «gå av» med pensjon, altså at man skal slutte å jobbe, få utbetalt sin utsatte lønn, og kunne leve et greit liv etter et langt arbeidsliv. Men nå skal man altså kunne «ta ut»pensjon, at man skal kunne jobbe ved siden av, samtidig som man er «litt» pensjonist. De som klarer å jobbe lenge skal belønnes med høy pensjon, mens de av oss som helsa svikter hos skal straffes livsvarig for å ikke kunne jobbe lengre. Dette mener vi er i strid med folketrygdens formål om utjevning og omfordeling.

Dette funker sikkert veldig bra for dem som har helse til å jobbe lenge, men for store deler av medlemmene i LO, så er det mange det sier stopp for mange år før de kan gå av med pensjon. Det gjelder barnehageansatte, renholdere, mennesker som jobber innen helse og omsorg, industriarbeidere, og mange flere.

Med nye ordninger i pensjonssystemet, så betyr det i praksis at pensjonsalderen er hevet, fordi folk må tvinge seg til å stå lengre i jobb, for å i det hele tatt få en pensjon å leve av. Levealdersjusteringen, som den heter, er en av årsakene til det. Det er en ordning som regner ut hvor lenge ditt årskull i gjennomsnitt lever, også fordeler man pensjonen din på de årene det forventes at du skal leve fra den dagen du blir pensjonist. Og vi vet jo, at levealder ikke følger årskull, men at det varierer veldig mellom ulike yrkesgrupper. En tannlege eller prest forventes å leve lengre enn en renholder eller industriarbeider. Levealder er også et klassespørsmål, og arbeiderklassen jobber i yrker som har lavere levealder.

Vi må tilbake til en reell tidligpensjon, der sliterne i arbeidslivet skal ha mulig å gå av tidlig uten å straffes resten av livet fordi man har valgt et psykisk eller fysisk tungt yrke.

Vi må tilbake til besteårsregelen, at de 20 beste årene i arbeidslivet avgjør hvilken pensjon du skal ha, fordi DET er kjønnsnøytralt, og rettferdig for dem som av ulike grunner er ute av arbeidslivet i perioder i livet, eller jobber mange år i en deltidsstilling før man klarer å få karet til seg en hel stilling.

Vi må tilbake til en SOSIAL bærekraftig pensjon, som både er omfordelende mellom fattig og rik, og som utjevner forskjeller mellom folk. Vi krever en rettferdig pensjon for alle, ikke bare de som er heldigst med god helse.

Til høsten må vi få et regjeringsskifte, som endrer kursen for pensjonssystemet vårt. Vi oppfordrer med dette å stemme på partier i stortingsvalget, som er enige i LO i Vestopplands krav om en sosialt bærekraftig pensjon.

Kommentarer til denne saken