På Heggvin mellom Hamar og Løten er det et strategisk knutepunkt for elektrisk kraft. Her har selskapet Green Mountain fått tilgang på uhorvelig mengder med strøm og det skal de bruke til å bygge datasenter for TikTok. De har faktisk tatt all strømmen som er tilgjengelig i området. Jeg er for at også norsk grønn kraft brukes til datasenter, men skal vi gi det planløst til det kontroversielle selskapet TikTok?

Med vindmøllene på Fosen friskt i minne så blir spørsmålet: Er det slik vi skal forvalte naturressursene våre? Er det ikke på tide at vi lager en plan for hvor mye strøm vi faktisk skal høste fra naturen vår?

Uten en plan vil vi fortsette å bygge ned naturen bit for bit for å gi strøm til høystbydende. Vi trenger vår grønne strøm i det grønne skiftet. Husker du «det grønne skiftet»? Jobben med å fase ut fossile energikilder og ta i bruk fornybare ressurser som sol og vannkraft.

Noen partier liker å kalle seg «styringspartier», men på det særdeles viktig området for landet vårt, energi og energiproduksjoner så er plan og styring helt fraværende. Det er faktisk nå vi trenger det.