Byen vår står midt i et hamskifte, og i årets kommunevalg legger vi grunnlaget for hvordan Gjøvik by skal bli. Nå er det viktigere enn noensinne å stemme for en politikk som vil satse på aktiv utvikling av både by- og næringsliv.

Byutvikling er en krevende manøver. Dette gjelder også for Gjøvik. Samtidig er det få byer i landet som kan skilte med så stort potensial. Vi har en stolt industri, et voksende studietilbud, et aktivt kulturliv og en vakker natur – som attpåtil ligger på riktig side av Mjøsa.

Med andre ord: Mye ligger til rette for at byen vår skal utvikle seg til å bli et urbant og attraktivt regionsenter. Men da trenger vi folkevalgte som prioriterer utvikling av Gjøvik BY. Hvis ikke risikerer vi å havne i bakevja i forhold til de andre byene rundt Mjøsa. Konkurransen om bedriftene og innbyggerne er tøff.

Byutvikling er mer enn økt omsetning, men samtidig er næringsvennlighet et minstekrav for en positiv byutvikling. Bedrifter skaper arbeidsplasser, som igjen gir flere gjøvikensere. Og flere gjøvikensere skaper en mer levende by, som igjen danner grunnlag for å etablere flere bedrifter og andre aktivitets- og kulturtilbud. En slik positiv sirkel er alle byutvikleres drøm.

Vi har nå en ny næringsplan for regionen og en ny næringsplan for fylket. I løpet av de neste årene må Gjøvik kommune følge opp med en næringsplan som henges opp mot disse to. Det er viktig at vi oppnår en felles kraft i fylket og regionen, og at vi er omforent om målene. Skal vi legge tilrette for næringsutvikling på Gjøvik, er vi tjent med vekst i hele regionen og fylket.

Byen vår har en lang og stolt historie som kunnskapsby, men vi har et stykke å gå når det gjelder å bli en attraktiv studentby. Flere undersøkelser viser at mindre studiesteder i Norge ofte troner på toppen over de mest populære studiestedene. Vi kan med andre ord ikke skylde på størrelsen. Når NTNU nå utvider studietilbudet på Gjøvik campus, har vi en unik mulighet til å sette inn støtet for å skape en attraktiv studentby.

Studenter er en helt unik rekrutteringsbase for befolkningsvekst. Vi ønsker at studenter som kommer til NTNU på Gjøvik campus skal trives så godt at de ikke har lyst til å flytte herfra. Hvis dette skal bli en trend, er vi nødt til å gjøre en solid innsats for å øke studentenes trivsel og gjøre dem til en naturlig del av bybildet. En nøkkel til dette er å knytte studenter og lokalt næringsliv tettere sammen. For eksempel gjennom attraktive møteplasser i sentrum, og ved at næringslivet tilbyr studentene relevante jobber under og etter studietiden.

Attraktive kulturtilbud har vist å tiltrekke seg nye bedrifter og innbyggere. Realisering av Gjøviks nye kulturhus i sentrum bør derfor være noe samtlige politikere i kommunen samler seg om. Dette vil bidra positivt til å styrke sentrumslivet, og vil være en arena som kan brukes av studenter, næringsliv og lokale kulturaktører – enten det er korps, teater eller amatørkunstnere.

En annen viktig faktor for økt bolyst på Gjøvik er hvordan vi klarer å knytte Mjøsa og sentrum sammen når Hunton flytter lageret. Det er viktig å gjøre dette gjennom de nye planene for Gjøvikstranda, og at det gjøres bevisste og målrettede satsinger for å skape en strandsone som fungerer som en naturlig forlengelse av sentrum.

På mange måter går byutvikling og omdømmebygging hånd i hånd. Det holder ikke å gjøre en rekke positive tiltak uten å la folk vite om dem. Hvis vi skal gjøre Gjøvik mer attraktiv for bedrifter og innbyggere, er vi avhengig av at folk og næringsliv har et positivt inntrykk av byen og at gjøvikensere er stolte ambassadører for hjemstedet sitt.

På oppdrag fra Gjøvik kommune er Byen Vår Gjøvik godt i gang med et omfattende omdømmeprosjekt for byen, og ser fram til å fortsette dette viktige arbeidet med de som måtte komme i posisjon etter valget – uansett hvilket parti de kommer fra.

Til slutt gjenstår det bare å oppfordre alle til å bruke stemmeretten.

Riktig godt valg!