Fastlegene har en viktig jobb i helsetjenesten. Nå skal det bli lettere å gjøre den.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag slår inn åpne dører i et innlegg i Oppland Arbeiderblad 19. juli. Jeg er helt enig at vi må sikre en god fastlegeordning for framtiden. Derfor gjør jeg mye – både på kort og lang sikt.

I årets forhandlinger med Legeforeningen og KS ble det satt av en pott på 180 millioner kroner som skal bidra til å rekruttere flere fastleger og bidra til at flere fastleger blir værende i jobben. De får i tillegg samme lønnsvekst som andre grupper fikk i årets oppgjør. Det er viktig at fastleger ikke taper på å ha pasienter med store behov på listene sine. Derfor har vi satt av 50 millioner kroner til en tilskuddsordning for fastleger med mange pasienter som krever mye og tett oppfølging.

Det er viktig at fastleger oppmuntres til å jobbe i kommuner som strever med å få tak i leger. Når vi legger til rette for at de kan utdanne seg til legespesialister, gjør vi disse jobbene mer attraktive. Derfor har vi satt av 60 millioner kroner til en tilskuddsordning for spesialisering for næringsdrivende fastleger som jobber i kommuner som sliter med å rekruttere leger.

Det er viktig både for fastleger og pasienter at samhandlingen med sykehuset er god. Derfor etablerer vi en ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling med sykehusene og avtalespesialister om felles pasienter.

Med disse grepene møter vi flere av utfordringene for dagens fastleger på kort sikt.

Vi kommer til å ta flere grep på lang sikt. Skal vi lykkes med å forbedre og modernisere fastlegeordningen, må vi gjøre det i samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker. Jeg har derfor reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med Legeforeningen og KS, som den forrige Ap-ledede regjeringen la ned. Det innebærer at vi nå sitter vi sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger.

I høst mottar vi en evaluering av fastlegeordningen som blant annet handler om rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor. Med den som grunnlag vil departementet sammen med Legeforeningen og KS vurdere endringer i ordningen. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan våren 2020.

Jeg håper dette vil få flere til å velge den viktige fastlegejobben. Og jeg håper at det blir lettere å gjøre den.