Sjøl om sola for tida skinner godt og vitner om vår, kastes det skygger innover Gjøvik for tida. Heldigvis har ikke Gjøvik vært så hardt rammet av Covid19-viruset som mange andre kommuner rundt oss har vært. Takket være en fantastisk innsats så langt fra våre helsearbeidere og innbyggere som har tatt koronaviruset på alvor, har vi hatt relativt få personer som har vært rammet av viruset. Vi har på kort tid opprettet informasjonstelefon for innbyggere og ungdom samt teststasjon og poliklinikk på Øverby. I tillegg har vi hatt en rekke andre tiltak. Men fortsatt ligger viruset på lur, og jeg vil oppfordre alle fortsatt til i størst mulig grad å være hjemme, vaske hender godt og holde god avstand til folk vi møter på vår veg. Dette gjelder gammel som ung.
Det er fortsatt vanskelig å ane rekkevidden av konsekvensene av de tiltakene som er iverksatt, både nasjonalt, regionalt og lokalt. For oss i den politiske ledelsen har det imidlertid vært viktig å demme opp for virkningene lokalt. Derfor har vi kommet på banen med en rekke tiltak som sørger for at vi lokalt skal kunne holde en rekke bedrifter og aktiviteter i gang. Dette skjer blant annet ved at vi fra kommunens side;
• Dobler investeringsbudsjettet på kommunale veger i by og bygd med 16 millioner, slik at total investeringsramme er 32 millioner kroner.
• Øker investeringsrammene med fem millioner kroner på kommunale eiendommer.
• Sørger for god framdrift i sanering av vann og avløpssektoren i Gjøvik.
• Bruker 8, 2 millioner kroner i planlegging og oppstart på fire næringstomter som skal gi grobunn for nye arbeidsplasser og derigjennom sikre ytterligere arbeidsoppdrag for lokale entreprenører.
• Parker og bytiltak skal forseres og det settes av ti millioner kroner til dette.
Ut over dette har vi allerede vedtatt å bruke penger på ulike byggeprosjekt. Både ny ungdomsskole i Vardal, nytt omsorgssenter i Snertingdal samt skole og barnehage i Biri. Vi legger med andre ord betydelige penger på bordet.
Når barnehagene og skolene nå så smått er i gang igjen, begynner livet kanskje å se slik noenlunde normalt ut for mange. Men hva er normalt i krisetider? En ting er sikkert; vi må fortsatt ha sterkt fokus på tiltak for å forhindre smitten i å få spre seg videre.
Aldri før har vi opplevd en krise som dette; aldri før har arbeidsledigheten vært så høy, aldri før har usikkerheten om fremtiden vært så stor og aldri før har det vært bruk for hver eneste handling som bringer oss framover.
Særskilt i tankene mine har jeg de om lag 1900 menneskene i Gjøvik som for tiden er permittert og mottar dagpenger. Mindre inntekter, mye å tenke på og ikke minst usikkerheten som dette skaper er svært utfordrende. Det rammer ikke bare 1900 gjøvikensere, nei, mange av dem har familie som også blir rammet. Det er derfor ingen tvil om at dette vil være vår jobb nummer én framover: å få alle tilbake i jobb. Mange arbeidsplasser vil være forandret for alltid. Samtidig ligger det en oppfordring fra meg til deg nettopp av den grunn; nå er det tida for å handle lokalt. Bruk nærbutikken, bruk de lokale produsentene og vis at du bryr deg. Vi som kommune står også overfor tøffe tak framover; mindre skatteinntekter gir vanligvis mindre penger å drive velferd for. Vi må som kommune nå drive det som på fint heter «motkonjunktur-politikk», det vil si at vi i størst mulig grad må bruke politikken vår for å begrense de negative effektene av den finanskrise som også har oppstått i kjølvatnet av Covid19-viruset.
Vi skal derfor nå sammen bygge et sterkere Gjøvik. En kommune der by og bygd etter krisen framstår som sterkere, fordi vi i fellesskap og sammen håndterte krisen som rammet oss.