Mangler i eldreomsorg i flere kommuner er de siste ukene satt på dagsorden. Gamle mennesker som bor hjemme får ikke tilfredsstillende omsorg og pleie, overlates til seg selv uten tilsyn, uten at de får i seg mat, eller husker at de har spist. Når de endelig får en omsorgsplass eller sykehjemsplass, overlates de til seg selv på et rom i ensomhet. Ingen ser etter at de har spist maten sin, at de har tatt medisiner, eller får skiftet bleie.

Det har vært hjerteskjærende historier vist på nyhetene på tv, og pårørende som klager og mener de ikke har fått respons. Vi sitter rundt om i de tusen hjem og gruer oss for å bli gamle.

Slik skal det ikke være. Slik behøver det ikke å bli. Vi har økonomiske ressurser, og altfor mange skriker høyt på flere sykehjemsplasser, på statlig styring, mens det antakelig kun er behov for flere hender, - og en bedre organisering og logistikk i eldreomsorgen.

Jeg tror også at familie og frivilligheten kan bidra mer, ved bare å være på besøk og hjelpe til når det er tid for mat i langt større grad enn i dag. Når noen trenger en å snakke med, ei hand å holde i, eller hjelp til å bli flyttet til fellesrom. Å sitte helt alene på et rom, uten kontakt med andre, bidrar til ensomhet og glemsomhet.

Derfor må vi øke utdanning for helsefagarbeidere, for sykepleiere og leger. I et stort fylke som Innlandet trengs alle de tilbud om utdanning vi har i dag og noen til. Jeg er sikker på at vi kan få til langt flere praksisplasser hvis forholdene legges tilrette for det. Da må vi stå sammen, ikke bare konkurrere med hverandre for å få flest mulig studieplasser på eget utdanningstilbud.

Den gangen Høgskolen i Gjøvik ville sette i gang studie for radiograf og stråleterapeut, klarte de å få på plass 20-talls praksisplasser på sykehusene i begge fylker. Når vi nå har blitt et fylke, og har fått universitet på Gjøvik, ligger forholdene tilrette for å få på plass de nødvendige praksisplassene i sykehjem, hjemmetjenestene og sykehusene. Her er det et spørsmål om å motivere til innsats, vi trenger så inderlig flere i alle helsefag. Vi må gjøre en innsats for å få dette på plass. Det haster!