Det nye Innlandet er en realitet, og vi kan se tilbake på en omfattende prosess. Det har vært ulike synspunkter og gode diskusjoner. Hedmark og Oppland tar med seg sammenfallende utfordringer til det nye Innlandet, men har også med seg en rekke muligheter. Tiden er inne for at hele Innlandet samles om felles mål og at vi selv setter dagsorden. Mer enn noen gang tidligere trenger vi en felles agenda. Agenda Innlandet.

I gode samfunn skal det være plass til ulike oppfatninger og diskusjoner. Også i Innlandet vil vi fortsette med å knives og konkurrere. Og det er bra, for konkurranse skaper utvikling. Men over hverdagens diskusjoner trenger vi samtidig en høyere horisont.

Innlandet er et nytt og stort fylke. Vi har uante muligheter og kan gjøre en forskjell for Norge. Men vi er ikke så store at vi kan dyrke intern uenighet, i hvert fall ikke lenge. Skal vi få oppmerksomhet og gjennomslag hos nasjonale beslutningstakere, må vi stå sammen og vise hva som er vårt beste bidrag til Norge. Vi må fortelle om mulighetene som finnes og vise at vi har ambisjoner på vegne av Innlandet og Norge.

En felles ambisjon for Innlandet har ligget til grunn for at LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune har etablert Agenda Innlandet. Vi tror at dialog og samarbeid er den beste grunnmuren for å forme et nytt fylke. Vi har også tro på at vi i fellesskap, og ikke hver for oss, får størst gjennomslagskraft. Derfor har vi tatt et felles initiativ for å sette Innlandet på den nasjonale agendaen, og vi ønsker alle som vil være med varmt velkommen.

Et bredt samarbeid er viktig for at vi skal lykkes. Fra næringslivets side er det ofte lett å klage over avstand til offentlig sektor, opplevelsen av byråkrati og manglende dialog med bedriftene. For ansatte er et bredt samarbeid og økt satsing på kompetanse i arbeidslivet avgjørende for at hver enkelt skal ha en trygg og god jobb, og for at flere skal få delta i arbeidslivet. Og for en ny fylkeskommune er et bredt samarbeid avgjørende for regional utvikling. Når flere aktører møtes og blir enige om felles mål, er det også større muligheter for å lykkes.

Agenda Innlandets bidrag er kunnskap og kobling. Vi vil formidle fakta og kunnskap til samtalen om Innlandet. Vi skal samle alle samfunnsbyggere om et felles prosjekt og skape en felles arena der vi ser framover. Vi ønsker å løfte frem nye, unge stemmer som supplerer de som i dag taler Innlandets sak. Gjennom Agenda Innlandet ønsker vi å løfte frem Innlandets muligheter, påvirke rammebetingelsene og fortelle om Innlandets bidrag til Norge.

Hovedarenaen er den årlige Agenda Innlandet-konferansen, hvert år på et nytt sted i Innlandet. Vi starter 14. januar 2020 på Hamar. Her møtes 500 samfunnsbyggere som representerer næringsliv, politikk, forvaltning, utdanning og forskning. En rekke nasjonale politikere og talspersoner kommer for å la seg inspirere og for å lytte.

Vi skal markere at Innlandet er en realitet og kombinere kunnskapspåfyll med å bli kjent med hverandre. Det å utveksle synspunkter og kunnskap over en kopp kaffe er i seg selv et poeng. Skal vi få felles perspektiv må vi dele informasjon og vi må kjenne hverandre og vite litt mer om de delene av fylket vi ikke kjenner så godt fra før. Og vi må erkjenne at vi som bor i Innlandet – 7,7 prosent av Norges befolkning – må samarbeide for å nå felles mål.