Gå til sidens hovedinnhold

Vi ser hverandre i Vestre Toten kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som en del av folkehelsearbeidet i Vestre Toten kommune, ønsker vi å styrke samspillet mellom kommunale tjenester og foresatte, frivillige og politikere gjennom en felles satsing for god oppvekst i kommunen. Satsingen er forankret i vedtatt handlingsplan for folkehelse i Vestre Toten kommune 2017-2020.

I Vestre Toten kommune har vi i lang tid vært opptatt av et tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge i vår kommune. Vi har lært å kjenne fagkompetansen til de ulike tjenesteområdene i kommunen og å samarbeide med utgangspunkt i hverandres styrker. Vi vet at det også er mange enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner som jobber for at barn og unge skal ha en god oppvekst i vår kommune. Vi ser allikevel at vi kan bli bedre i dette arbeidet og er opptatt av det kryssfaglige samarbeidet. Hvordan kan det at vi samarbeider gi en ny kompetanse? Hvordan kan nye muligheter for forbedring oppstå gjennom et samarbeid?

I den forbindelse ønsker vi å gå i en tettere dialog med kommunens innbyggere.
Det er i utgangspunktet en dugnadsånd som preger dette arbeidet. Sentrale folk i ulike tjenesteområder samt kommunenes politikere gikk i desember ut for å undersøke hva barn, ungdom og voksne mente var viktig for at barn og unge skulle ha en god oppvekst. Vi møtte innbyggere som ga oss svar, omlag 140 tilbakemeldinger fikk vi på hvilke verdier man mente skulle ligge til grunn for arbeid med barn og unge i kommunen vår.

Vi opplevde at folk beskrev konkret og tydelig hvilke holdninger og handlinger det er som sørger for at disse verdiene blir mer enn fine ord. De sa blant annet at om vi i møte med barn og unge skal være inkluderende må vi i praksis si hei til alle. Vi må bruke deres eget navn når vi snakker til dem, og så videre.
Vi vil vite mer om hva den enkelte innbygger mener om hva som er viktig i arbeid med barn og unge. Hvordan vil du at barn skal bli møtt? Hvordan vil du som barn bli møtt? Hvordan er det viktig at vi er overfor hverandre?

Det er lagt opp til grendemøter der alle er velkomne til å si sin mening. De blir avholdt på Thune skole på Eina 13. mars, Bøverbru skole 20. mars Reinsvoll barneskole 27. mars og Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss 3. april. Rektorer ved skolene våre og FAU stiller som verter. Vi er mange som vil delta, kommuneansatte og politikere, og vi håper at så mange som mulig blir med på en felles dugnad i dette arbeidet.

Kommentarer til denne saken