En god skole gir ulike barn like muligheter. Det er det mest verdifulle bidraget vi kan gi hvert enkelt barn på med veien mot voksenlivet. I åra som kommer må vi sørge for at enda flere lærer å lese, skrive og regne skikkelig før de går ut av 10. klasse. På den måten kan vi nå målet om at 9 av 10 elever fullfører og består videregående opplæring.

Kvalitet i skolen betyr for meg at hver enkelt elev får utfordringer, føler mestring og oppnår sitt potensial til fulle. Det er en stor men helt nødvendig oppgave. Det er dagens barn og unge som skaper morgendagens arbeidsplasser og bidrar til at vi fortsatt kan ha et godt samfunn med plass til alle.

Det er riktig å stille krav for å komme inn på lærerutdanninga. Etter at kravet om karakteren 4 i matte kom på plass har flere søkt, fullført og bestått lærerutdanninga. Er du motivert for å bli lærer men har 3 i matte skal det finnes muligheter for å forbedre den karakteren slik at lærerdrømmen blir virkelig og ikke forblir en drøm.

Høyre vil innføre obligatoriske praktiske valgfag i ungdomsskolen. Det er viktig for å utfordre kreativiteten, for å gi de som er praktisk anlagt en arena å skinne på og for å øke rekrutteringen til yrkesfag. Vi mangler fagarbeidere. De siste ukene har jeg besøkt mange bedrifter både i Vestoppland, Valdres og Gudbrandsdalen. Alle sier det samme – de sliter med å rekruttere fagarbeidere.

Det er innholdet i skolen som er viktig, hva elevene lærer og hvordan de har det på skolen. Derfor er det avgjørende viktig at vi som samfunn, at kommuner og fylkeskommuner, gjør kloke prioriteringer og tilpasser dagens skolestruktur for framtida. Vi må planlegge for den framtida vi vet vi får, ikke la skjønnmalte bilder av fortida styre. Skolen er til for elevene og kunnskap er det viktigste vi kan investere i.

Derfor blir jeg bekymra når en samlet venstreside er mer opptatt av gratis skolemat, ikke vil ha lekser og vil fjerne fraværsgrensa som faktisk har bidratt til at flere kommer på skolen og lærer mer. Og ikke nok med det, de vil fjerne inntakskravet om 4 i matte for å starte på lærerutdanninga, noe som vil bidra til at barn kan risikere å få en mattelærer som faktisk ikke kan matte.

Jeg kjemper for kunnskap i skolen, kompetente og motiverte lærere og helsesykepleier tilgjengelig for alle. Det får vi med Høyres skolepolitikk.