Vi lever i en verden som preges av en ujevn og en urettferdig fordeling av byrder, goder og ressurser. Dette kommer frem tydeligere enn noen gang når alle verdens land samlet står ovenfor en global krise på nivå med covid-19 pandemien. Denne skjevfordelingen vises svært godt i hvor stor grad hvert enkelt land har kapasitet og forutsetninger for å kunne ta den økonomiske byrden og den logistikkmessige utfordringen det innebærer å vaksinere egen befolkning.

Selv om vi også har en debatt og problemer knyttet til vaksinering og vaksinedistribusjon, har vi bedre forutsetninger for å håndtere en slik krise på en god måte og på en måte som vil kunne sikre liv og helse til innbyggerne i landet raskt og effektivt. Dette gjennom en sterk nasjonal økonomi i kombinasjon med gode muligheter til å forhandle med vaksineprodusenter og andre land. Dette enorme fortrinnet må vi kunne anerkjenne, uavhengig av interne strider, men kanskje enda viktigere må vi anerkjenne det moralske ansvaret som kommer med det.

AUF mener at vi i Norge må ta et internasjonalt ansvar. Teknologien til Covid-19 vaksinene må tilgjengeliggjøres gjennom WHOs «Technology and access pool» for å sikre at alle mennesker rundt om i verden er garantert effektive koronavaksiner. Medisiner som blir utviklet for å få bukt med pandemier og epidemier skal ikke patentlegges. Vi mener også at man må innføre en mulighet for differensiert prisgiving, så legemiddelindustrien kan selge legemidler til lavere priser i lavinntektsland. For verden er egentlig ikke fattig – den er urettferdig. Med dette kan vi i Norge gjøre vår del for rettferdigheten.