«Nei til EU» omtaler Brexit som en velsignelse for britene og vil at Norge skal forlate EØS. De fremste økonomene i Storbritannia har beregnet at de økonomiske følgene for landet blir dramatiske. Brutto nasjonalprodukt (BNP) vil falle med minst 6 prosent. Det kan sammenliknes med de økonomiske følgene av koronapandemien.

EU-området er et felles marked for medlemmene, et frihandelsområde med felles lover og regler som gjelder for alle. Brexit-avtalen er et dokument på 1246 sider, som i høy grad kompliserer og byråkratiserer handelen. Fremdeles skal det være tollfrihet, men alle varer som krysser grensen, skal fra nå av tollklareres. Erik Oddvar Eriksen, professor ved Arena Senter for europaforskning, har opplyst at britene alene trenger 50.000 nyansatte i tolletaten på grunn av dette. Det er enkelt å forstå at det blir mange forsinkelser og økte priser på alle varer av slikt. Hvis Norge skulle forlate EØS, som nå sikrer oss de samme vilkår som EU-landene, vil vi sikkert gå gjennom den samme prosessen som britene. (Et vogntog med fersk laks eller annen sjømat må kanskje vente et døgn eller to ved en grensepassering før klareringen er gjort?)

Selvråderett er et honnørord i EU-debatten. Ifølge Eriksen er det ikke sikkert de folkevalgte får mer makt ved en utmeldelse fra EØS. Om Brexit sier han: «Avtalen overlater i realiteten makten til utøvende myndighet, til byråkrater og eksperter.»

Alle EU-medlemmer berømmer selvråderett, men den er selvsagt ikke ubegrenset. Om vi for eksempel skulle vedta, etter krav fra Nord-Norge, å utvide vår sone rundt Svalbard til 200 nautiske mil og kreve enerett til all virksomhet og alle ressurser i området, kan vi gå ut fra at signaturmaktene, det vil si de stater som i 1920 gav oss råderetten over Svalbard, ikke vil gå med på det. I stedet risikerer vi å miste Svalbard på grunn av brudd på vilkårene.

«Nei til EU» er et nasjonalistisk prosjekt. Da har selvråderett lett for å bli selvtekt. Jeg tror det var Thorvald Stoltenberg som uttalte at kompromiss var det fineste ordet han visste om. Det er ikke minst et ord som gir uttrykk for hva EU-samarbeidet baserer seg på. I Brussel samtaler og diskuterer politikerne til de enes om et vedtak som er akseptabelt for alle. Ingen kan forvente å få egne ønsker oppfylt hundre prosent. Skal vår verdensdel hevde seg overfor Kina, Russland eller USA, må vi stå sammen.