Fornybarnæringen er Norges mest produktive næring etter olje og gass og bidrar med mange arbeidsplasser og store inntekter til kommunene i Innlandet. Når Norge kommer ut av koronakrisa, må vi klare å skape enda flere jobber i denne næringen.

Fornybarometeret, som nylig ble presentert av Energi Norge, viser at selskapene som produserer, transporterer og selger fornybar energi bidro med 1,2 milliarder kroner i direkte inntekter til kommunene på Innlandet i 2018. Beløpet var nesten like stort i fjor. Det er med på å lønne nærmere 2000 ansatte i skole, helse, omsorg og andre tjenester. I tillegg sysselsetter næringen direkte og indirekte rundt 2400 mennesker i fylket.

Rapporten som ble overlevert til olje- og energiminister Tina Bru, viser at fornybarnæringen omsetter for nærmere 10 millioner kroner per ansatt. Ingen andre næringer på fastlandet i Norge er i nærheten av å være like produktive og lønnsomme.

De siste månedene har folk over hele landet fått merke betydningen av den norske oljeformuen. Men etter hvert som oljeinntektene synker, må vi finne andre og mer bærekraftige inntektskilder. Da må vi sørge for at investeringene kommer i næringer hvor lønnsomheten kan nærme seg nivået innen olje og gass. Bare slik kan vi opprettholde en velferdsstat med de tjenestene og det sikkerhetsnettet vi kjenner i dag.

Fornybarometeret er en helhetlig rapport som for første gang beskriver alle sidene av elektrifiseringen av det norske samfunnet. Rapporten peker på viktigheten av å skape nye, høyproduktive næringer og arbeidsplasser med eksportpotensial. Norges tilgang på fornybar energi gir oss et godt utgangspunkt for dette. Vi er allerede godt i gang med å elektrifisere bilparken, og kan gjøre det samme innen sjøtransport, industri, bygg og anlegg. Da kutter vi norske klimagassutslipp, samtidig som vi utvikler teknologiske løsninger som en hel verden vil etterspørre.

Satsing på ny kraftintensiv industri er en viktig del av den grønne omstillingen. Eidsivas initiativ for å danne en nasjonal innovasjonsklynge for batteriindustri i Innlandet, og gjennom dette utrede muligheten for etablering av kraftkrevende storskala batteriproduksjon i Innlandet, er et godt eksempel på dette. I takt med elektrifiseringen vet vi at etterspørselen etter batterier til biler, båter, busser og fly vil øke kraftig.

De siste ukene har Vista Analyse på oppdrag fra Energi Norge laget en analyse som viser hvordan pandemien vil redusere inntektene fra fornybarnæringen i år og neste år. Det øker behovet for enda mer trykk på den verdiskapende elektrifiseringen og gode rammebetingelser for investeringer i fornybar energi. Nå må vi sette inn gode tiltak i grønne prosjekter som gir rask effekt på sysselsettingen. Mange vannkraftverk trenger modernisering og elektrifiseringen av samfunnet må gå raskere. «Dette går for treigt. Vi har åpenbart ikke brukt mulighetene våre godt nok», sa Arbeiderpartiets Espen Barth Eide under lanseringen av Fornybarometeret. Det er vi helt enige i.