Gå til sidens hovedinnhold

Vi må kjempe mer for egne fylkesveger

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har mange fylkesveger å forholde oss til i Gjøvik. I alt er det snakk om 19 strekninger som er eid og driftet av fylkeskommunen. Noen av strekningene har mye trafikk, andre har mindre trafikk (såkalt årsdøgnstrafikk). Felles for dem alle er imidlertid at de er viktige for å kunne opprettholde bosetting, at folk kommer seg på jobb og at en kommer seg videre inn på annet vegnett. Vi har dessuten et variert næringsliv langs fylkesvegene som trenger gode veger for å komme ut med varene sine.

Oppland har alene 3.007 kilometer med fylkesveger, 641 bruer og to tunneler og et fergesamband, og totalt er dette 54 prosent av det offentlige vegnettet i Oppland. Det er kamp om vegmidlene, og tøffere blir kampen når vi fra nyttår skal inn i en ny fylkeskommune som har fylkesveger både i Oppland og Hedmark. Da innspillsrunden til fylkesvalgprogrammet for Senterpartiet i Oppland og Hedmark gikk, kom Senterpartiet i Gjøvik med innspill om at vi burde ha et klart, tallfestet mål for økningen vi ville ha på fylkesvegene. For oss i Gjøvik Sp er det viktig at vi kjemper mer for egne fylkesveger enn hva som hittil er gjort. Derfor krevde Gjøvik Sp et løft på drift, vedlikehold og investeringer og da saken kom opp på årsmøtet, fikk vi flertallet med oss og dette løftet står fast i vårt program.

I Gjøvik så vi for oss at vi i løpet av neste fireårsperiode måtte ha 150 millioner kroner mer årlig. I dag ligger bevilgningene på 1,2 milliarder kroner. 150 millioner kroner årlig i fire, er en økning på 12,5 prosent det første året. Etterslepet på vedlikehold og investeringer på er betydelig, og fra sentralt hold har Senterpartiet krevd 1,0 milliard kroner i tillegg til de midlene som blir utdelt i dag fra staten til fylkeskommunene. Men når staten ikke hjelper, må vi se på egne budsjetter og se hva vi kan for å nå disse målene.

Det var med bakgrunn i dette at vi inviterte med oss Senterpartiets listetopper rundt omkring på våre fylkeskommunale veger tirsdag 30. juli. Behovet for investeringer og vedlikehold er nærmest umettelig.

Fra Gjøvik Sps side skulle vi ønske oss noen flere tiltakspakker på enkeltstrekninger, tiltakspakker som kan komme i tillegg til de langsiktige investeringene som ligger til grunn for dagens bevilgninger. For eksempel så vi i Snertingdal på fylkesveg 249. Her burde det vært slike tiltak på minst tre steder; Seierstad-svingene, Lunna-svingene og Korpberget. Disse strekningene skulle vært utbedret for å kunne rette opp de svingene som er der og sørge for bedre veg gjennom et rasutsatt område, både på oversiden og nedsiden av riksvegen.

Dette er bare noen eksempler; vi i Senterpartiet vet at det er behov for mer – og derfor er det viktig at vi også lokalt tar kampen for egne, lokale fylkesveger overfor dem som nå skal inn i det nye fylkestinget.

Torvild Sveen,

1.-kandidat, Gjøvik Senterparti

Kommentarer til denne saken