En 15-åring står utenfor en butikk sammen med en kompis. En bil sakner farten. To personer kaster seg ut og løper mot tenåringene med åpenbart truende hensikter. Ungguttene løper for livet, men 15-åringen faller i det han hopper over et gjerde. Forfølgerne innhenter og dreper ham med kniv, før de kaster seg i bilen igjen og rømmer.

Dette er ikke opptakten til en amerikansk tv-produksjon. Dette skjedde i Oslo 26. januar 2001. Benjamin Hermansen ble et tilfeldig offer, på grunn av sin hudfarge. Drapsmennene var i et voldelig, aktivt nynazistisk miljø, den gang oppgitt å bestå av rundt 40 personer.

40.000 gikk i rosetogene og deltok i markeringene som ses på som et tidsskille. «Aldri mer» ble målet for kampanjer og overskriften på et bredt holdningsskapende arbeid.

I 2009 sa PST-sjefen til TV2 at det nynazistiske miljøet i Norge var å anse som knust. Men i fjor anså PST for første gang at det var like sannsynlig med et terrorangrep fra norske høyreekstreme som fra radikale islamister.

Hva skjedde?

Internett er en del av svaret. PST ser at flere over de siste årene åpent uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og handlinger. Mye av kommunikasjonen og radikaliseringen foregår i lukkede internettforum, uten motstemmer og innsyn. PST anser terrortrusselen som en av de tre største bekymringene for nasjonens sikkerhet. Men et sted legges grunnlaget som gjør noen mottakelig for det ekstreme tankegodset.

Likestillingssenteret lanserte nylig rapporten «Lytt til oss: minoritetsungdoms opplevelser av rasisme i Innlandet». Rapporten viser oss at vi har en jobb å gjøre i vårt eget nabolag, og i skolene våre. I hvordan vi snakker til og om hverandre. Hvordan vi inkluderer og grupperer, bevisst eller ubevisst. Vi må ha et klart forhold til å se og møte mennesker som individer, ikke som deler av en gruppe. Vi må ta på alvor ungdommenes opplevelser av rasisme i hverdagen vår.

Det som drev de som drepte Benjamin Hermansen, vokser i verden omkring. Vi må ikke late som det ikke angår oss. Ord virker.