21. september var det 158 år siden Johan Castberg ble født. Det er i og for seg ikke i seg sjøl en stor grunn til feiring med et urundt tall. Men likevel er det grunn til å dvele mer ved Castberg.

Castberg flyttet til Gjøvik i 1888, 26 år gammel, hvor han etablerte sin praksis som overrettssakfører (advokat). Han hadde da bodd på Hamar en tid, og det var her han møtte sin framtidige kone, Karen Anker. Etter at han kom til Gjøvik startet en spennende reise. Castberg ble statsadvokat året etter at han ble valgt inn på Stortinget, og sju år etter entreen som stortingsrepresentant ble han statsråd i Gunnar Knudsens første regjering som justisminister. Castberg hadde da blitt statsadvokat i Toten, Vardal og Biri.

Johan Castberg ble som kjent leder for Arbeiderdemokratene, og gjennom sin posisjon som stortingsrepresentant og statsråd vet vi han satte varige spor i norsk politikk. Konsesjonslovene, lovene om sykeforsikring, fabrikktilsynsloven, ulykkesforsikring for fiskere, sjøfolk og industriarbeidere og ikke minst barnelovene fra 1915 var sentrale resultater.

Castbergs politiske arv må tas bedre vare på. Hans barnelover er i dag på listen over dokumenter som UNESCO benevner som vår verdensarv. Innenfor dette, og andre politiske områder, er det også utvikling i dag som gjør at Castbergs tanker og ideer er like aktuelle. Dessuten inneholdt Castbergs liv inneholdt så mye mer – det er mange fasetter ved Castberg som vi i Gjøvik bør gjøre mer ut av.

I den forbindelse har jeg som ordfører i Gjøvik tatt initiativet til å etablere et årlig Castberg-seminar her på Gjøvik. Seminaret legges tettest mulig opp til den 21. september hvert år, dagen som er hans fødselsdag. Videre skal en komite under ledelse av Jens Olai Jenssen som kan jobbe med seminarets innhold. Komiteen skal ta opp i seg sentrale politiske utfordringer som kan trekke de lange linjer fra Castbergs tid og fram til dagen i dag og fremtidens politiske løsninger. Jenssen, som i 2017 ga ut biografien om Castberg, «Et brennende hjerte», er nå i gang med en annen bok, om Castbergs svigerinne, Katti Anker Møller, som ble en av Castbergs viktigste politiske partnere.

Vi skal overfor ulike departement, etater og institusjoner jobbe for et godt program, som i tillegg til å løfte Castberg også løfter Gjøvik.

Castberg var en nasjonal strateg. Med det som bakgrunn starter arbeidet med å meisle ut et Castberg-seminar som i seg sjøl også blir et nasjonalt viktig arrangement.