Strømprisen har fortsatt den negative trenden vi har sett siden høsten 2021. Det begynte med bevisstheten rundt lave magasinfyllinger i Norge. Russlands krigføring i Ukraina fra februar i år har akselerert problemene. Putin bruker gassen som våpen i et forsøk på å splitte Europa. Kablene som knytter oss til kontinentet har ikke hatt den hensikt de var ment til. De skulle tilføre kraft til Norge ved vindfulle perioder og vi skulle selge kraft til Europa ved store nedbørsperioder pga overskuddskraft fra elvekraft.

Noen land i Europa har dessverre redusert kraftproduksjonen sin uten først å erstatte den med nok fornybar kraft. Kullkraft og atomkraft ble stengt ned og ved Putins struping av gasstilførselen til Europa har dette i ettertid vist seg som en kraftig feilberegning.

Vi har innført en strømstøtteordning i Norge for private, landbruk og frivillige organisasjoner. Problemet er at Ap/Sp-regjeringen ikke klarer å samle seg om en ordning for næringslivet. Det finnes mange små og mellomstore bedrifter med en stor andel strømkostnad som ikke har de gode kraftkontraktene som kraftkrevende industri. Mange små og mellomstore bedrifter lider og risikerer konkurs mens vi venter på Jonas Gahr Støre skal komme med tiltak. Stortinget ba Ap/Sp-regjeringen evaluere strømtiltakene og at de skulle være ferdig før sommerferien, noe som ikke ble gjort. Signalet nå er at de kommer i oktober. Hva er de redde for? Er det handlingslammelse?

Høyre vil bedre den eksisterende ordningen ved allerede fra 1. september å øke støtten til 90 prosent over 70 øre pr kilowatt/time. Høyre ber om nødvendig Stortinget hasteinnkalle representantene fra ferie for å gjennomføre de nødvendige tiltak. Høyre vil også se på muligheten til utsatt betalingsfrist til strømstøtten er mottatt.

Høyre mener det haster å komme med utvidet strømstøtte til små og mellomstore bedrifter. Blir ikke noe gjort snart vil det forsvinne mange små og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser. Skaden kan i ettertid vise seg å bli varig. Med stigende renter i fremtiden kan det bli vanskelig å erstatte bedrifter og arbeidsplasser med ny virksomhet.

Vi nærmer oss vinteren med en uavklart situasjon i Ukraina. Dessverre tyder alt på en langvarig krig og dermed store problemer for energimarkedet i Europa. Vannmagasinene sør i Norge ser ut til å bli lave med mindre vi får ekstreme nedbørsperioder.

Tiden er inne for handling, Støre. Når korona-pandemien traff Norge gjennomførte den forrige regjering raskt tiltak. Erna sa at vi ikke hadde tid til å bruke millimeter-mål. Problemene økte så raskt at det viktigste var å få tiltakene raskt ut med størst mulig virkning. Dagens regjering er på overtid hva angår tiltak. Vi venter.