Ulykkene på en av Norges viktigste strekninger må ta slutt. Nå må ord bli gjort om til spader, gravemaskiner og ny asfalt.

Sist ukes tragiske ulykke på riksvei 4 er en påminnelse om hvorfor infrastruktur og veibygging handler om så mye mer enn næringslivets behov. Det handler om å gjøre det trygt å ferdes i trafikken. Samferdselspolitikken på sitt beste handler om at varer og mennesker kommer raskt frem og trygt hjem.

Nye veier har nå ansvaret for riksvei 4 Hunndalen – Mjøsbrua, hvor det tidligere denne uken skjedde en tragisk ulykke. Nå må ikke regjeringens ideologiske skylapper i forhandlinger med SV stoppe utbyggingen. Nye veier bygger trygt, raskt og effektivt. Nye veier AS har redusert byggekostnadene med 19 prosent. Kostnadskuttene er ikke et mål i seg selv, men frigjør penger til å bygge mer og trygge trafikken ytterligere.

Vi er bekymret for hva SV nå vil gjøre i forhandlinger med regjeringen. SV er veldig kritiske til utbygging av veinettet i Innlandet, og de ønsker i tillegg å legge ned Nye veier. Omkamper og nedleggelse av veiselskaper bidrar ikke til noe annet enn budsjettsoverskridelser, utsettelser og forsinkelser.

Et moderne veinett er garantisten for grønn utvikling i transportsektoren. Åtte av ti biler som selges i dag er nullutslippsbiler; den samme teknologiutviklingen kommer også til gods- og varetransporten. Vi skal ikke slutte å kjøre bil, men næringslivet og privatpersoner skal over på klimanøytrale alternativer. Da kutter vi utslipp i transportsektoren og redder liv. Om vi ikke bygger veier for fremtidens kjøretøy, rygger vi inn i fremtiden.

Riksvei 4 er en av de viktigste transportårene vi har for norsk eksport og næringsliv. Riksvei 4 knytter landet sammen og skaper verdier for hele landet. Det er i seg selv en grunn til å bygge den, men det er ikke den viktigste. Det viktigste er at vi kan redde liv, og skape trygghet for de som må ferdes i trafikken hver eneste dag.