– Vi kan ikke lukke øynene og bygge ut alt på en gang

Det skal komme mange nye hytter i Synnfjellet og de skal ha vann og kloakk. Da må det bygges ut slik at alle kan koples på. – Ja, men vi kan ikke pøse på med investeringer.