Rødts representanter, Størk Hansen og Berit Karin Uglum Løland, har viet oppmerksomhet til Senterpartiets syn på sjukehus i Gjøvik. Det er skrevet om elefanten i rommet. For oss som ønsker at sjukehuset på Gjøvik skal bevares og videreutvikles, er det verste som kan hende nå at Gjøviks politikere sitter helt i ro.
Vi har et kritisk tidsvindu foran oss. I løpet av våren/sommeren 2020 (trolig bortimot juni neste år) kommer Helse Sør-Øst med sin anbefaling av den framtidige sjukehusstrukturen. Det som skal velges ut er plassering av et hovedsjukehus ved Mjøsbrua, ett akuttsjukehus og ett sjukehus med planlagt aktivitet ved. Det sistnevnte, et såkalt elektivt sjukehus, gir store muligheter for sjukehuset på Gjøvik. Dersom vi ser hen til Moss sjukehus, som er det sjukehuset som tar seg av den planlagte aktiviteten i Østfold, er det i dag flere arbeidsplasser der enn det var da sjukehuset var et akuttsjukehus. Med utgangspunkt i stråleenheten som ligger på Gjøvik, det kompetente miljøet innen kreftbehandling og ellers de tilbud som vi har av dagkirurgi og poliklinikker, burde det legge til rette for mer aktivitet på Gjøvik. Men ingenting av dette kommer av seg sjøl. Det må til hyppig kontakt med de som tar disse avgjørelsene; det betyr styret i Helse Sør-Øst og helseministeren, men også de som ellers er aktører i denne saken. Hva har så Rødt i Gjøvik sammen med samarbeidspartiene nå lagt av planer for å sikre at sjukehuset på Gjøvik faktisk blir valgt ut? Hvilken strategi har de valgt, hvis det i det hele tatt foreligger en strategi? I så fall er ikke vi andre involvert, og det burde vi kanskje hvis målet var felles innsats? Men hvis målet bare er å protestere, er det en veldig defensiv strategi på vegne av Gjøvik.
Gjøvik Senterparti har trua på at sjukehuset på Gjøvik fortsatt skal ha stor og god aktivitet og være en attraktiv arbeidsplass i framtida. Når vi nå skal etablere en ny legevakt ved sjukehuset, bør også vi fra kommunens side ta en vurdering av om vi også burde etablert en kommunal sengepost ved sjukehuset.
Det første vi vil gjøre dersom vi kommer i posisjon etter valget på mandag er å sette oss ned og gjøre de avtaler og legge den strategien som er nødvendig for å fremme Gjøvik sjukehus sitt kandidatur med alle de argumenter og kvaliteter som sjukehuset har. Godt valg!

Torvild Sveen,
1. kandidat, Gjøvik Senterparti