– Vi har tatt et krafttak, situasjonen var ganske kritisk

I løpet av de siste åtte årene har Mjøsmuseet brukt 30 millioner kroner på å restaurere bygg. De måtte, men det har gått ut over andre aktiviteter.