Det har i den senere tiden vært noen debattinnlegg om ACER og EØS. Dette er en sak som bare har glidd igjennom samfunnet uten at folk flest har hatt noen anelse om hva saken gjelder. En så viktig sak burde vært løftet ut av de indre gemakker og blitt lagt fram for folket på en forståelig måte. Det handler om å selge vårt arvesølv til EU. Det er vel ingen som er så naiv at de tror EU vil prioritere Norge når det gjelder å sikre rimelig strøm til folket. Denne lille konkurransefordelen som Norge har hatt vil forvitres, EL-kraften vil få samme pris over hele EU, altså en mye høyere pris enn vi er vant til. Det var den fordelen.