Min generasjon har aldri opplevd en slik prisvekst som vi har i dag. Når mange opplever at inntekta ikke strekker til i samme grad som før, settes Norge og fellesskapet vårt på prøve. Vi har en plan for å dempe prisveksten. Vi skal sørge for at folk kommer seg gjennom krisa på best mulig vis. Men vi kan ikke si noe anna enn at det blir tøft.

Krigen i Ukraina er først og fremst en tragedie for alle som er direkte involvert. Derfor mener jeg det er riktig at Norge stiller opp med sivil og militær bistand i den kampen ukrainerne kjemper. Krigen er også en av de store driverne bak prisveksten. Den har ført til knapphet på matvarer, drivstoff og strøm. Det merkes i store deler av resten av verden i form av en enorm prisvekst.

Oljeprisfall, finanskrise og covid-19 har også vært krevende. Forskjellen nå med de tidligere krisene isolert sett, er at de kunne vi løse ved å vedta økt oljepengebruk i Stortinget. Det kan vi ikke nå.

Når prisene er på vei opp, vil Norges Bank sette opp renta for å begrense prisveksten. Med høyere renter, blir også mer av pengene folk har å rutte med brukt til å betale ned gjeld. Nordmenn har mer gjeld enn det folk ellers i Europa har. Det gjør igjen at folk flest har mindre å rutte med, mindre kjøpekraft, mindre mulighet til å handle varer. Da blir etterspørselen mindre. Da blir presset på prisene mindre. Det hindrer igjen økonomien fra å løpe løpsk.

Statsbudsjettet blir lagt fram 6. oktober. Norges statsbudsjett er omtrent det dobbelte av Sveriges, per innbygger. Likevel klarer vi ikke å finne penger til alt vi ønsker oss. Vi må prioritere hardt for å føre en trygg økonomisk politikk samtidig som vi bygger hele landet med styrket beredskap og utjamning av forskjeller.

Vi mener at sterke lokalsamfunn hvor folk har jobb og grunnleggende tjenester nær seg bygger fellesskap. I en tid hvor fellesskapet vårt blir satt på prøve av krig i Europa, enorm prisvekst og manglende nasjonal kontroll, prioriterer vi å styrke beredskapen og den nasjonale kontrollen innenfor en trygg økonomisk styring.

Det innebærer tøffe valg, men det trengs – for å gi opp lave forskjeller og sterke fellesskap er ikke et alternativ.