Som kommunestyre har vi ansvar for og plikt til å legge til rette for et godt læringsmiljø for alle elever. Vi skal sørge for et likeverdig skoletilbud til alle elever uavhengig av hvor i kommunen de bor.

Alle har vi et ønske om først og fremst å bygge opp – ikke legge ned. Vi vil bygge gode lokalsamfunn med grunnlag for vekst og utvikling. Vi ønsker å bygge gode lærings- og oppvekstmiljøer for barna våre. Og for meg handler også Redalen og Skrinnhagen skoler nettopp om å bygge og utvikle.

Vi skal slå sammen og flytte alle elevene fra både Redalen og Skrinnhagen inn i en ny og moderne skole. Elevene skal få begynne på skole i et universelt utformet skolebygg med moderne og gode arenaer for dagens læring.

Vi skal gi alle elevene mulighet til flere venner i et større sosialt miljø. Vi skal gi alle elevene ved Biri skole tilgang til et større og mer robust fagmiljø, flere lærere og flere trygge voksne.

Slik skal vi bygge det skolefaglige miljøet, sosiale miljøet og bygdesamfunnet i nordre del av kommunen vår. Slik blir vi mer attraktive for flere innbyggere og flere elever.