– Vi går ikke med på et Mjøssykehus sør for Moelv

Oppland Senterparti er helt klare på at et nytt hovedsykehus må ligge ved Mjøsbrua.