Fredag 10. desember kunne vi lese i avisen Hadeland at kommuneoverlegen er bekymret over de nye reglene for karantene ved mistanke om omikronsmitte. Bekymringen kommuneoverlegen har, handler om at nærkontakter må i karantene og ikke kan være i barnehage og skole med jevnlig testing. Dette kan føre til stenging av klasser i skoler og avdelinger i barnehager.

Et eksempel er dersom et barn blir smittet i barnehagen, skal barnet og familien gå i karantene, mens de resterende barna og ansatte på avdelingen kan være i barnehagen med jevnlig testing. Det vil si at smitten kan spre seg videre og man har en større risiko for å bli syk. Reglene fra regjeringen setter derimot alle nærkontakter av den smittede i karantene for å minimere spredning av viruset.

Flere av våre medlemmer føler seg nedprioritert og at de nok engang må trosse sin egen redsel for smitte. Vi er mennesker og ikke et redskap eller en maskin for å holde skole og barnehager åpne. Vi har tett kontakt med barn hver eneste dag, uten noen mulighet for beskyttelse. Vi skal skape trygge, gode relasjoner, og kroppsspråk og mimikk er helt avgjørende for å skape god kommunikasjon mellom barn og voksne.

Daglig blir vi eksponert for både snørr og tårer. Barna trenger nærhet, et fang og sitte på og gode klemmer. Som profesjonsutøvere vet vi at hverken meteren eller munnbind kan brukes, og karantenereglene er det eneste vernet vi har for beskyttelse.

I arbeidsmiljøloven paragraf 4-1 punkt 1 står det: «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd». Videre står det: «Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet». Bakgrunnen for regjeringens nye karanteneregler er den nye varianten omikron som smitter mye lettere enn tidligere varianter av viruset.

Alle i samfunnet skal med de nye anbefalinger redusere antall nærkontakter. Samtidig skal de ansatte i barnehage og skole eksponeres for titalls nærkontakter uten noen form for beskyttelse. Vi ønsker sterkt at beskyttelsen i karantenesetting skal gjelde. De ansatte er slitne etter en lang tid med eksponering, og vi trenger et sterkere vern for egen helse. Vi går nå jula i møte med et stort håp om å kunne være sammen med familie i trygge og gode omgivelser.

Ikke ta fra oss denne muligheten.