Tirsdag ble det registrert 155 nye positive prøver i Gjøvikregionen. Tall som for bare uker eller måneder siden ville fått alarmklokkene til å ule. Fordi da var økning i smittetall synonymt med økning i sykehusinnleggelser. Slik er det ikke nå.

Mens diagrammene viser en forbløffende bratt kurve i antall smittede, går tallene i motsatt retning for sykehusinnleggelser. Det er en av faktorene som peker mot at omikronvarianten gir mindre alvorlige symptomer, selv om 32 prosent av covid-19-innleggelsene sist uke tilskrives denne varianten. Og et av argumentene regjeringen lener seg på når de nå myker opp tiltaksnivået.

Det er sant å si ganske modig. Fordi det er tall som ikke minst kan brukes i argumentasjon for fortsatt svært høyt tiltaksnivå, i Folkehelseinstituttets seneste vurderinger. Like fullt ser vi i dag at en del av FHIs tidligere prognoser og verstefallsscenarier ikke har slått til. Heldigvis, fordi det har tid om annen vært temmelig dystre spådommer.

Strategien har vært å spre smittetoppen ut over så langt tidsrom som mulig, for å sikre at alle som trenger det får den hjelpen de må ha på sykehusene. Mens vaksineprogrammet går sin gang. Det har, sammenlignet med en lang rekke land, lykkes svært godt. 89,7 prosent av oss over 18 år er nå vaksinert med minst to doser. Og endelig synes det som flere leser av statistikken over innleggelser, at det er lurt å ta vaksinene.

Epidemien er på mange måter over i en helt ny fase. Det får konsekvenser for politikken framover. Fra tiltakene ble skrudd til igjen i midten av desember, har det vært betydelig mer politisk diskusjon om nødvendigheten, begrunnelsen og resultatene. Folk er ikke lenger fornøyd med at tiltakene har en anslagsvis reduksjon på mellom 30 og 50 prosent «kontaktrate» mellom mennesker.

Tallknuserne innser at en «omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig å stoppe», men at fortsatt høyt tiltaksnivå kan dempe toppen - som de tror vil passeres rundt neste månedsskifte. Ikke mindre enn 12 scenarier har regjeringen blitt forelagt, med en rekke usikre faktorer.

Det eneste de er helt sikre på, er at uten tiltakene som har vært brukt ville Norge vært i en katastrofe nå.