I pinsen har jeg ikke fått snapper fra venner som har pinsefri, men jeg har fått snapper fra sykepleiere som jobber ekstra på smittesporing.

Alle vaktplaner og beredskapslister ble i løpet av korte timer sprengt ved det økte smittetrykket i mange kommuner i Innlandet. Planer for pinsen ble byttet bort med ekstra vakter på opptil 15 timer på teststasjon og smittesporing for mange sykepleiere.

Sykepleiere vet sitt samfunnsansvar og vet at nettopp deres kompetanse er livsviktig i arbeidet med å begrense smitteutbruddet i Innlandet. Denne jobben som har vært gjort i over et år, har vært med på å begrense smitteutbrudd. Dette har sikret at vi andre har kunnet leve ganske normalt og med liten smittefare i Innlandet.

Paradokset er at sykepleiere tar ansvaret for å sikre at jobben blir gjort. Men myndighetene tar ikke ansvaret for å sikre at sykepleiere blir i jobben.

Sykepleiemangel er ikke bare et tall, det er et faktum. Mangelen på sykepleiere øker, viser tall fra årets bedrifts undersøkelse fra NAV. I dag mangler det nesten 7000 sykepleiere i Norge, og de fleste kommuner i Innlandet sliter med å rekruttere sykepleiere.

Sykepleierne strekker seg langt for å få jobben gjort, og påtar seg et stort samfunnsansvar. Det har pinsehelgen vist. Jeg er lei av tomme løfter fra politikere og myndigheter, i forhold til retten til heltid, og ikke minst grep for å sikre rekruttering og beholde sykepleiere i yrket.

Det handler om investering i livsviktig kompetanse i kommunene.

Vi trenger at arbeidsgiver tar ansvar i årets lønnsoppgjør, i kommunal sektor.

Vi står sammen i Unio-felleskapet og krever handling nå, for vi trenger kompetansen til lærer, barnehagelærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, akademikerne og sykepleier i Kommune-Norge.