Gå til sidens hovedinnhold

Vi bygger Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget har nå vedtatt Innlandsstrategien, en plan for hva vi mener det er viktig å ha fokus på for å løse utfordringer og skape ønsket utvikling i hele Innlandet. Vi peker i planen på at vi videre skal særlig jobbe med inkludering, klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet. Framtida til Innlandet er utsatt for mange dystre spådommer. Befolkningsnedgang og negativ utvikling er noe vi stadig hører om. Vi er tydelige på at spådommer kun kan gjøres gjeldene dersom vi ikke tar politiske grep. De grepene mener vi at vi nå tar.

Vi tror at det gode livet og samfunnet skapes og leves lokalt, i hele Innlandet. Der det er små avstander, med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Innlandets kommuner og lokaldemokratiet har i dag et stort ansvar for viktige velferdstjenester, som fylkeskommune skal vi være en samarbeidspartner og tilrettelegger for ønsket utvikling.

Kultur er identitet og røtter for innbyggerne i Innlandet. Det er kilden til å bli kjent med oss selv og hverandre, og er lim mellom mennesker. Dette står sentralt med tanke på tilhørighet og identitet og gjør at kultur har en viktig rolle med tanke på inkludering. Kultur gjør livene våre rikere og et mangfold av aktiviteter og uttrykk gjør fylket mer attraktivt. Kunsten har sin klare egenverdi. For mange er den i tillegg en arbeidsplass og grunnlag for næringsutvikling.

Inkludering, arbeidsplasser og kompetanse er avgjørende for folks liv. Det er helt tydelig at Innlandet trenger alle typer folk, og da krever dette noe av oss. Er du ikke bevisst inkluderende, vil det være ekskluderende. Dette skal vi gå i dybden på når vi nå skal jobbe videre med det inkluderende Innlandet. Alle skal med fordi alle trengs.

Innlandet står overfor samfunnsendringer der befolkningssammensetning, klima, næringsstruktur og kommunikasjon kan gi konsekvenser for samfunnssikkerheten og beredskapen. I tillegg har samfunnssikkerhet har fått enda en dimensjon, og har med all sin tydelighet vist dette nå under koronapandemien. Vi skal bidra til at Innlandet også i framtida er godt rusta til å møte ulike kriser.

Det grønne skiftet gir muligheter for Innlandet, og vil kunne bidra til nye arbeidsplasser. Jord- og skogbruk gir grunnlag for innovasjon og verdiskaping gjennom en videreutvikling og styrking av bioøkonomimiljøene. Norge og Innlandet trenger en ny, grønn produksjonsindustri, både for å sikre lokal foredling av ressurser og for å redusere klimagassutslipp. Det må legges til rette for utvikling og innovasjon knyttet til nye produkter, produksjonsprosesser og logistikk. Vi er opptatt av at det offentlige har stor innkjøpsmakt, og denne bør vi i framtida bruke for å også ta gode klimavalg. Det betyr for eksempel mer bruk av tre i bygg, materialvalg i produksjoner og fokus på sirkulær økonomi.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener at Innlandsstrategien vil være et godt verktøy for videre arbeid og satsing. I fellesskap skal vi nå bidra til å bygge hele Innlandet.

Kommentarer til denne saken