Trygve Slagsvold Vedum som statsminister? Flere fylkeslag i Senterpartiet snakker høyt om dette etter mange måneder med stadig nye høyder på meningsmålingene. Partiet går altså inn i landsmøtehelga med stor selvtillit, selv om formkurven nå kanskje har flatet noe ut. Målingen antyder uansett at mange skal ombestemme seg over sommeren før det ikke går mot en ny rødgrønn regjering etter valget. Derfor er det ekstra fokus på Sps landsmøte i vår, for deres politikk kommer i så fall til å få stor innflytelse de kommende årene, hvor utfordringene tårner seg opp for oljenasjonen Norge.

Perspektivmeldingen fra i vår understreker at vi begynner å få dårlig tid til å komme i gang med noen av de omstillingene som må komme. Det grønne skiftet, utfasing av olje, og eldrebølgen, med alle sine virkninger på både pensjonsutbetalinger, arbeidsstokken og helsevesenet. For å nevne noen.

Omstilling er sjelden gøy. Alle vet hvor krevende dette kan være i enhver organisasjon. Det kommer til å kjennes når også AS Norge må stramme livreima. Det er ingen vinnersak i et valgår. Men om man tar mål av seg til å være et ansvarlig styringsparti, må disse utsiktene berøres likevel.

Trygve Slagsvold Vedum har vel ikke kommet ut av denne våren som en bjellesau for offensiv klimapolitikk. Ventelig vil Landsmøtet prøve å gjøre noe med inntrykket som kan ha festet seg etter dieselkampen og famling om støtte til de forsterkede norske klimamål i en debatt her i vinter.

På årsmøtet i Oppland Sp tok mange ordet for å markere seg i klimasakens anledning. Landbruk og klima er da også temaer gamle Opplands delegater ønsker å løfte spesielt i sine innlegg under landsmøtet som starter fredag.

På forhånd er det lite som tilsier at det skulle bli høy temperatur under møtet. Det er ingen diskusjon om lederkabalen, og mange innspill til politiske endringsforslag peker mot en godt fungerende organisasjon over hele landet. For det bør være mer presserende spørsmål å finne gode svar på enn hvorvidt Norge bør søke om et Nord-Norsk OL. Eller om Sp skal kreve statsministerposten allerede nå. Men fordelingspolitikk er jo ikke like gøy.