Det nærmer seg en avgjørelse for Mjøssykehuset når Helse Sør-Øst skal gjøre sitt vedtak 22.september. Det er et overveldende flertall av høringsinnspill og rapporter som støtter opprettelsen av et Mjøssykehus i Moelv. I Nord-Gudbrandsdalen har vi vært tydelige i hele prosessen, vi støtter et nytt Mjøssykehus forutsatt at beliggenheten ikke blir lengre enn til Moelv.

Det er en kjent problemstilling av vi har lengst reisevei til det nye sykehuset, men vi er også opptatte av innholdet. Vi mener at innholdet i Mjøssykehuset vil veie opp for litt lengre reisevei. Vi stiller oss bak et oppdatert, fremtidsretta og funksjonelt sykehus med topp moderne teknologi og gode fagmiljøer som kan behandle hele pasienten. Ikke minst har vi lytta til brukerutvalget som har vært tydelige på at dette alternativet vil være til det beste for pasienter fra hele Innlandet.

Tre konserntillitsvalgte i HSØ-styret antyder allikevel preferanse for null-pluss alternativet med et nytt «erstatningssykehus for Hamar» på Sanderud i Stange. Dette sykehuset vil raskt kunne utvikle seg til å bli et nytt «hovedsykehus» for hele Innlandet. Denne bekymringen har mange i fagmiljøet påpekt, likeledes styreleder Gjedrem i HSØ.

Om så skulle skje overkjøres de foretakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet, SI-ledelsen, store deler av det politiske miljøet, et stort flertall av fagmiljøene, sykehusdivisjonene, pasientorganisasjonene, kommunene, regionrådene, fagforeningene, fylkestinget og tidligere helseminister Bent Høie. Tilliten vår til prosess og brukermedvirkning vil rakne dersom man nå ikke går for Mjøssykehuset.

Vi aksepterer ikke at null-pluss alternativet blir valgt av HSØ. Dette alternativet vil føre til at pasientene i Innlandet, og spesielt gamle Oppland fylke, vil bli taperne i fremtidig pasientbehandling.

Et stort flertall av fagmiljøene mener Mjøssykehus-modellen vil gi det beste og mest likeverdige faglige tilbudet, og at Mjøssykehuset vil rekruttere best. Klima- og miljømessig vurderes de to alternativene omtrent likt. Vi mener uansett at pasienthensynet må veie tyngst og trumfe andre stedegne argumenter. Dersom styret i Helse Sør-Øst skulle gå for null-pluss viser det manglende forståelse og respekt for en årelang utredningsprosess.

Nå er det nok utredninger. Vi venter utålmodige på å komme videre i prosessen og vi setter vår lit til at HSØ fatter endelig vedtak som er til det beste for pasientene.