For et drøyt halvår siden omtalte VG gjennom flere saker hvordan Forsvaret og politiet har håndtert tjenestevåpen. Det kom blant annet fram at tidligere politimester i Vestoppland Johan Martin Welhaven var under etterforskning for underslag og grov uforstand i tjenesten.

– Jeg er lettet over Spesialenhetens avgjørelse, skrev Welhaven i en SMS til OA da saken ble henlagt i desember 2018.

Det var da VG ba om innsyn i saksdokumenter.

Begjæringen om innsyn ble avslått, bortsett fra selve vedtaket, og heller ikke den påfølgende klagen til Riksadvokaten førte fram. Avslaget førte til at VG, NR og NJ nå går til søksmål. Det kom fram i en pressemelding torsdag.

– Påtalemyndighetens avslag og begrunnelse er problematisk. Det blir lagt unødige og uakseptable hindringer for at vi skal kunne gjøre jobben vår, som blant annet er å granske hvordan politiet forvalter sin makt, sier ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG til Medier 24.

Halvard Helle og Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt er engasjert i saken. Kravet er at de aktuelle dokumentene frigis til VG.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn, da er det viktig med størst mulig innsyn i grunnlaget for konklusjonen. Dette gjelder sentrale prinsipper for det åpne demokratiet og muligheten til å se makten i kortene, og dessuten tilliten til politiet selv, sier generalsekretær Arne Jensen i redaktørforeningen.

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas hos Riksadvokaten sier til Medier 24 at de ikke har noen kommentar.